zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » לוח האירועים

בתנועת הצופים נמצאו 2 אירועים המתקיימים בחודש הקרוב

תחרות חתירה 2017!!!!!!!, נערך בשבט צופי ים כנרת פסטיבל
האירוע מתקיים ב-25/2/2017, בין השעות 8:00 - 17:00

כל חניכי צופי ים כנרת מוזמנים לבוא ולהתחרות בתחרות החתירה שבירקון בתא. בה מקצה קשר, בוכטה, משיכה בחבל וכמובן חתירה בקראוולות.
פורימון 2017, נערך בשבט הגבעה חג
האירוע מתקיים ב-13/3/2017, בין השעות 10:00 - 16:00

פורימון בשבט הגבעה