zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ה'

שכבה ה' מדורי משנה
סה"כ 14 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 22: נספח
נספח לפעולה 22 (מערך שלישי לשכבה ה' - הדרכה 2000)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(341 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 23: נספח
נספח לפעולה 23 (מערך שלישי לשכבה ה' בתוכנית ההדרכה: "הדרכה 2000")
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(713 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 5/1/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
נספח לפעולה 9, מערך ראשון בהדרכה 2000 לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(211 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה 11 - תוכנית הדרכה 2000, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,016 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 13: נספח
נספח לפעולה 13, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,728 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 15: נספח
נספח לפעולה 15, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(744 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 16: נספח
נספח לפעולה 16, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(97 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 17: נספח
נספח לפעולה 17, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(138 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14, מרך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(592 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה 2 לחניכי שכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(290 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 9/12/2008

מערך ראשון
מערך שני
מערך שלישי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ה'"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>