zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 11: תנועת הצופים תעודת זהות
החניך יכיר את סמליה ומאפייניה של תנועת הצופים וכן סממנים חיצוניים נוסף למאפייני התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,724 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: תושייה של צופה
החניך יכיר את המונח "תושייה צופית", יתנסה ויבחן תושייה שכזו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,218 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: השבט שלי
החניך יכיר את מבנה השבט (הפיסי והארגוני), יבחן את משמעותו של מבנה לשבט ואת מקומה של הקבוצה בשבט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,879 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: הפינה שלנו
החניך ייקח חלק בטיפוחו של השבט, החניך ייקח על עצמו אחריות משותפת עם חבריו לקבוצה ולגדוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(155 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: "עובדה" מבט על השבט
החניך יכיר את המסגרות השונות שיש בשבט, יבחן את תפקידן ומשמעותן, יחקור ויעמיק במאפיינים המיוחדים של כל מסגרת.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,553 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: קבוצה, גדוד, שבט, נהגה, תנועה
החניך יכיר את המסגרת ההנהגתית - הארגונית, יפגוש ויכיר חניכים משבטים אחרים, יבחן את המאפיינים של השבט שלו לעומת שבטים אחרים בהנהגה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(191 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: מיני ג’מבורי
החניך יבין את משמעות התנועה כתנועה בין-לאומית, חניכי הגדוד ייצרו קשר עם חניכים בתנועת הצופים במדינות אחרות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(812 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: מידות הצופה
החניך יכיר את מידות הצופה, יבחן את משמעותן כדרך חיים, יפרוט את המידות למצבים בחיי היום יום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(218 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: היה נכון!
החניך יבחן את משמעות הקריאה "היה נכון", יבחן דרכים ליישומה,וייקח חלק בפעילות קהילתית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,424 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 20: הכל התחיל בבאדן פאוול או "מצטרפים לצופים"
החניך יכיר את סיפורו של באדן פאוול, החניך יתנסה בעקרונות שונים מעולם הצופיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>