zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 6 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה ראשונה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 12: נספח
נספח לפעולה שנייה במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,804 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14 במערך שני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(25 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 16/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 18: נספח
נספח לפעולה מספר 18, מערך שני בחוברת הדרכה 2000 לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(390 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 19: נספח
נספח לפעולה מספר 19 מתוך המערך השני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(114 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 20: נספח
נספח לפעולה מספר 20, מתוך המערך השני בקלסר לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,607 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו