zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: למה קבוצה? כוחה של קבוצה
החניך יכיר את הסיבות החברתיות - הפסיכולוגיות להשתייכות לקבוצה. יבחן את היתרונות והחסרונות שבהשתייכות לקבוצה, יגדיר את המושג "כוחה של קבוצה" ויבחן את משמעותה וכן יבחן את כוחה של השכבה שלו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(905 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: הקבוצה כתומכת בפרטיה
החניך יגדיר את האפיונים של קבוצה התומכת בפרטיה, יבין את חשיבות היות הקבוצה תומכת בפרטיה, יבחן את ההתנהגויות הנדרשות מחברי הקבוצה על מנת לקיים קבוצה שכזו וכן יבחן את שכבתו כקבוצה התומכת בפרטיה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,145 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: בדרך לשינוי
החניך יגדיר מצבים אישיים / חברתיים שבהם יש צורך משמעותי בשינוי, יבחן תהליכים המקדמים שינוי, יגדיר את המושג "שינוי חברתי" ויבחן מושג זה לאור המציאות במדינת ישראל. יבחן את עצמו ביחס לתהליכים של שינוי - אישי וחברתי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(906 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: תנועת נוער ככלי לשינוי
החניך יכיר את החשיבות והמשמעויות השונות שיש לתנועת נוער כמובילה לשינוי. החניך יבחן את תפקידה של תנועת הצופים כתנועת נוער שהובילה ומובילה לשינוי חברתי וכן יבחן את תפקידה של תנועת הצופים בחברה הישראלית כיום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(934 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: התנסות שכבתית
החניך יתנסה בפעילות במסגרת שכבתית שבה יביא לידי ביטוי את מגוון כישוריו ויכולותיו. השכבה תתנסה בפעילות שכבתית המקדמת מיומנויות של תכנון, שיתוף פעולה, עבודת צוות וכדומה. החניך יבחן כיצד מערכת הערכים של התנועה באה לידי ביטוי בפעילות הצופית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(978 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: ניתוח ההתנסות
החניך יבחן את עצמו ואת חבריו כלוקחים חלק בהתנסות שכבתית, יבחן את השכבה כולה כתומכת בפרטיה ומקדמת אותם ויבחן כיצד מקדמת שכבתו את מערכת הערכים של התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(768 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: השכבה שלנו
החניך יבחן את שכבתו הנכנסת בקרוב לשכב"ג, יגדיר את ייעודו, תפקידו ומשמעותו של תהליך הכניסה של שכבתו לשכב"ג ויתנסה בניסוח עמדה לגבי תפקודה של השכבה בעתיד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(946 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו