zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שלישי

מערך שלישי חיפוש
סה"כ 9 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 21: על ערכים, התנהגות והקשר שביניהם
החניך יבין את חשיבותה של ההתנהגות האישית, המשקפת את התפיסה הערכית שלנו. החניך יגדיר מהי סביבה / אווירה חינוכית ויבין את חשיבותה של הסביבה והאווירה החינוכית התואמת את המסר הערכי שאליו אנו מחנכים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,380 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 22: הסביבה החינוכית שלנו
החניך יבחן סביבה / אווירה חינוכית התואמת את המסר הערכי של התנועה, החניך יעמוד על מאפייני הסביבה החינוכית בשבט / בקבוצה, בהדגשת הרצוי והמצוי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,014 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 23: החניך כמרכז ההוויה החינוכית (אך לא לבדו)
החניך יבחן את חשיבותו של הפרט בתהליך החינוכי, יבחן את תפקידה של הקבוצה כמקדמת את הפרט, יבחן את תפקידו של המדריך כמקדם את הפרט ויבחן את תפקידה של המערכת השבטית כמקדמת את הפרט.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,519 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 24: השונות החברתית
החניך יגדיר את המושג "שונות, יבחן את חשיבותה של השונות בחברה האנושית ויבחן כיצד באה שונות זו לידי ביטוי בקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,737 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 25: על חינוך וערכים
החניך יבחן באיזו מידה, אם בכלל, יש לנו זכות לחנך לערכים על פי בחירתנו והשקפת עולמנו. יתנסה בהתחבטות בקונפליקטים ערכיים. החניך יבין את חשיבות הקונפליקט הערכי כדרך פיתוח החשיבה הערכית והמוסרית שלנו וייחשף למודל להפנמת ערך ויבחן את השלבים שבו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,266 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 26: מהי מהות? מהו תוכן?
החניך יבין את המושגים "מהות" ו"תוכן" ויבחין בין שנייהם. החניך יגדיר את המהות מול התוכן בפעילות הצופית וכן את תפקידו של התוכן כמשרת את המהות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(949 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 27: דמוקרטיה בשבט
החניך יבחן את המידה שבה מנהלת הקבוצה והשבט אורח חיים דמוקרטי. יבחן גופים דמוקרטיים בשבט ככלי לאווירה הדמוקרטית ויציע מסגרות ורעיונות נוספים ליישום בשבט לקידום האווירה הדמוקרטית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,454 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 28: מתנסים...
החניך יתנסה עם חבריו לקבוצה במשימה מורכבת וייצור אווירה וסביבה חינוכית שתלווה אותם במהלך ההתנסות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,074 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 29: לא פחות חשוב!
החניך ינתח את הדרך שבה התמודדה הקבוצה עם המשימה. יבחן את האווירה החינוכית שהנחתה את ההתנסות ויעמוד על הקשיים ביצירת אווירה חינוכית התואמת את המסרים שלנו מחד ואת חשיבותה מאידך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,269 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שלישי"
במרכז כולו