zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך רביעי

מערך רביעי חיפוש
סה"כ 25 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 30: מהי שליחות?
החניך יבחן ויגדיר את המושג שליחות. יבחן את תפקידו של השליח ויגדיר את דרכי השליחות העומדות לרשות השליח במשימתו ואת איכותן וטיבן.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(842 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 30: נספח
נספח לפעולה 30. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,025 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 30: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 30. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(184 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 31: איך עושים שליחות?
החניך יכיר את מגוון הכלים שיש ברשותו על מנת לבצע את תפקידו כשליח התנועה, יבין את חשיבות התהליך החינוכי כמקדם את מסריה של התנועה ויבחן את תפקידו כשליח התנועה בשכבות הצעירות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,413 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 31: נספח
נספח לפעולה 31. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(16 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 31: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 31. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(645 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 32: מאפייני הגיל המודרך
החניך יבין את החשיבות של ההיכרות עם מאפייני הגיל המודרך, ייחשף למאפייני הגיל הבסיסיים ויבין שקיימות השלכות חינוכיות הנגזרות ממאפייני הגיל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,044 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 32: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 32. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(351 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 33: התוכנית החינוכית
החניך יכיר את המבנה של התוכנית החינוכית, יכיר את הראציונל והנחות היסוד המנחים את התוכנית, יבחן את התפתחות התפיסה הערכית לאורך שנות הגיל ויבחן את התאמת התוכנית לצרכים השונים שבשכבות הגיל השונות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(900 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 33: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך לפעולה 33. מערך רביעי בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(693 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך רביעי"
במרכז כולו

1 | 2 | 3

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>