zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ז' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 10 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: פתאום קם אדם בבוקר...
החניך יבחן את משמעות המושג "עצמאות", יזהה סמלים וביטויים, המסמלים עצמאות של עם ומדינה, של אדם או קבוצה, ויעמוד על הקשר בין עצמאות אישית לעצמאות של עם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,231 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: בלי גבולות
החניך יעריך את המידה, שבה אדם שם לעצמו גבולות בחברה. החניך יעמוד על הסיבות לעצמאותו בתחומים מסוימים, ותלותו בתחומים אחרים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,308 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: כולם שונים, כולם שווים
החניך יזהה מאפיינים והתנהגויות, הזהים לכל חברי הקבוצה. החניך יעריך את היתרונות והחסרונות בחברה, הכופה על חבריה להתנהג באופן זהה זה לזה, ואינה מביאה לידי ביטוי את הייחוד והשונות של כל אחד מהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,364 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: "לפיכך התכנסנו כאן היום..."
החניך יכיר סיפורים מראשיתה של המדינה, יעריך את מקומו של המאבק לעצמאות בקיומה של המדינה. החניך יבחן את גילויי הגבורה ותרומתם של הלוחמים על רקע המאבק להקמת מדינת ישראל ויבחן את יחסו כלפי הסיפורים הללו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(896 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: עצמאותה של מדינה
החניך יכיר סמלים המסמלים את מדינת ישראל, יבחן את משמעותם של סמלים אלה ויעריך את המידה, שבה משקפים ומסמלים סמלים אלה את המדינה כיום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(917 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: ביקור בכנסת
החניך יכיר את הכנסת ותפקידיה, יבחן את משמעותו של בית-נבחרים במדינה ויעריך את מיקומה ותפקידה של הכנסת במדינת ישראל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(483 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: עצמאי בשטח
החניך יתנסה בחיים בטבע. החניך יבחן את המידה שבה פוגע האדם בטבע. החניך יעריך את המידה, שבה ניתן לחיות בהרמוניה עם הטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,634 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: בונים קבוצה
החניך יבחן את ציפיותיו מן הקבוצה, ויציג אותן בפני חבריו. החניך יבחן מאפיינים רצויים לקבוצה. הקבוצה תנסח אמנה קבוצתית, המביאה לידי ביטוי מאפיינים, ציפיות, התנהגויות ושאיפות קבוצתיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,166 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: הקבוצה העצמאית
החניך יגדיר תחומים, שבהם הוא משפיע בבית, בקבוצה, בשבט, בתנועה, בבית-הספר, במדינה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,424 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: הכרזה קבוצתית
החניך יתנסה בתכנון ובביצוע של טקס הכרזת הקבוצה והגדוד. ייקח חלק בטקס, שבו מכריזים הקבוצה והגדוד על עצמאותם. חניכי הקבוצה ייצרו מחויבות לאמנה הקבוצתית, שתכננו ויצרו, כבסיס לחיי הקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,329 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו