zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ז' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 18 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: פתאום קם אדם בבוקר...
החניך יבחן את משמעות המושג "עצמאות", יזהה סמלים וביטויים, המסמלים עצמאות של עם ומדינה, של אדם או קבוצה, ויעמוד על הקשר בין עצמאות אישית לעצמאות של עם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,231 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 1: נספח
נספח לפעולה 1. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(503 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: בלי גבולות
החניך יעריך את המידה, שבה אדם שם לעצמו גבולות בחברה. החניך יעמוד על הסיבות לעצמאותו בתחומים מסוימים, ותלותו בתחומים אחרים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,308 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 2: נספח
נספח לפעולה 2. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(991 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: כולם שונים, כולם שווים
החניך יזהה מאפיינים והתנהגויות, הזהים לכל חברי הקבוצה. החניך יעריך את היתרונות והחסרונות בחברה, הכופה על חבריה להתנהג באופן זהה זה לזה, ואינה מביאה לידי ביטוי את הייחוד והשונות של כל אחד מהם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,364 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 3: נספח
נספח לפעולה 3. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,492 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 4: נספח
נספח לפעולה 4. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,868 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: "לפיכך התכנסנו כאן היום..."
החניך יכיר סיפורים מראשיתה של המדינה, יעריך את מקומו של המאבק לעצמאות בקיומה של המדינה. החניך יבחן את גילויי הגבורה ותרומתם של הלוחמים על רקע המאבק להקמת מדינת ישראל ויבחן את יחסו כלפי הסיפורים הללו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(896 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

קטעי קריאה קובץ פעולה 5: נספח
נספח לפעולה 5. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
המנון המדינה, המנוני מדינות אחרות, סמל המדינה ומגילת העצמאות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(440 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: עצמאותה של מדינה
החניך יכיר סמלים המסמלים את מדינת ישראל, יבחן את משמעותם של סמלים אלה ויעריך את המידה, שבה משקפים ומסמלים סמלים אלה את המדינה כיום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(917 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>