zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ז' » מערך שלישי

מערך שלישי חיפוש
סה"כ 11 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ: [ הסר סינון ]
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 1: הממציאים הגדולים
החניך יכיר המצאות גדולות בהיסטוריה. החניך יעריך את המידה, שבה השפיעו המצאות אלה על חיינו. החניך יבחן את הדרך, שבה התייחסה החברה לממציאים ולהמצאות. החניך ינתח את הסיבות לפחד האדם משינויים והתחדשות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,536 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 2: להיות אינדיאני לשעה
החניך יציג את עצמו בפני הקבוצה: מאפיינים, תכונות וחלומות ויכיר את חבריו לקבוצה. הקבוצה תבחן את השונות והגיוון האנושי שבה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,804 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 3: כולם יחד וכל אחד לחוד
החניך יעמוד על השונות בכישורים ויכולות בין חבריו לקבוצה. החניך יבחן את חשיבותה של שונות זו בקבוצה ובחברה. החניך יתנסה במשימה משותפת עם חבריו לקבוצה ולגדוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,727 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 4: כולם יחד וכל אחד לחוד - סיכום הפרויקט
החניך יבחן את המשימה: תכנון מול ביצוע. החניך יעריך את המידה, שבה באו כל החניכים לידי ביטוי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,389 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 5: סדר העדיפויות שלי
החניך יבחן את תפיסת העולם שלו על פי תכונות חשובות יותר ותכונות חשובות פחות. החניך ייחשף לדעות ולעמדות השונות משלו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,178 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: הולכים אל הלא-נודע?
החניך יגדיר את היתרונות בהגדרה ובהצבה של יעדים. החניך יבחן את המידה, שבה הוא מציב לעצמו יעדים לעתיד. החניך יבחן את הקשר בין ההחלטות שהוא עושה היום לבין היעדים שהציב לעצמו לעתיד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,010 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: הייתי רוצה להספיק הכול
החניך יציג שאיפות ומאוויים שלו לעתיד. החניך יבחן אותם במבחן המציאות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(3,353 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: בנים, בנות
החניך יאפיין תכונות של בנים ושל בנות (אם אכן קיימת הפרדה כזו בעיניו). החניך יערוך השוואה בין הדרך, שבה רואה הקבוצה את הבנים - לעומת הדרך, שבה היא רואה את הבנות. החניך יבחן את הדרך, שבה החברה רואה גברים ונשים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,080 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: האהבה היא...
החניך יבחן את המושג "אהבה". החניך יבחן את מערכות היחסים בין בנים ובנות, כפי שהוא רואה אותן, וכפי שחבריו לקבוצה רואים אותן. החניך יגדיר שאלות המטרידות אותו בנושא.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(4,446 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: לחץ חברתי
החניך יגדיר מהו לחץ חברתי. החניך יעמוד על היתרונות והחסרונות בחברה, שקיימים בה לחצים של החברה על הפרט. החניך יבדוק עד כמה הוא מושפע בהתנהגות היומיום מלחץ של החברה. הקבוצה תבדוק באילו נושאים ועד כמה קיימים לחצים חברתיים בתוכה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,975 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שלישי"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>