zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ה

שכבת ה מדורי משנה
סה"כ 5 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ ה מאפייני גיל
ה מאפייני גיל
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(622 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

כלי עזר לעבודה קובץ מפת כתיבת מסלול
מפת כתיבת מסלול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(280 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

כלי עזר לעבודה קובץ דף כתיבה
דף כתיבה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(24 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

כלי עזר לעבודה קובץ ה מדרג צופיות
ה מדרג צויפיות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(268 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 16/8/2015

מידע כללי קובץ המסע בעדה יוצא לדרך!!
המסע בעדה יוצא לדרך!
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,451 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בעדה ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 1/9/2014

חודש עדה
מסלול 1
מסלול 2
מסלול 3
מסלול 4
מסלול 5

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבת ה"
במרכז כולו