zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - המסע בעדה (צופים דתיים) » שכבת ד » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 7 קבצים במדור זה
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ ד 3 פעילויות
ד 3 פעילויות
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(161 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ד 3 נספח-איזה יציאת מצרים יש בדורנו
ד 3 נספח-איזה יציאת מצרים יש בדורנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(88 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ד 3 נספח-במה אני טוב
ד 3 נספח-במה אני טוב
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,633 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ד 3 נספח-האם אנחנו מרוצים מהקבוצה שלנו
ד 3 נספח-האם אנחנו מרוצים מהקבוצה שלנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(46 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ד 3-נספח מדוע חשובה חלוקה לוועדות ואיך זה ישפיע על הטיול
ד 3-נספח מדוע חשובה חלוקה לוועדות ואיך זה ישפיע על הטיול
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(48 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ד 3 נספח-מה מאפיין את הקבוצה שלנו
ד 3 נספח-מה מאפיין את הקבוצה שלנו
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(414 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

נספח קובץ ד 2 נספח-מהם גבולות הבחירה שלי
ד 2 נספח-מהם גבולות הבחירה שלי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(21 KB)
הקובץ חובר ע"י עדת הצופים ממגזר עדת הצופים ופורסם באתר ביום 15/10/2015

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו