zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ד' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 18 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: מיני ג’מבורי
החניך יבין את משמעות התנועה כתנועה בין-לאומית, חניכי הגדוד ייצרו קשר עם חניכים בתנועת הצופים במדינות אחרות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(812 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: מידות הצופה
החניך יכיר את מידות הצופה, יבחן את משמעותן כדרך חיים, יפרוט את המידות למצבים בחיי היום יום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(218 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 18: נספח
נספח לפעולה מספר 18, מערך שני בחוברת הדרכה 2000 לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(390 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: היה נכון!
החניך יבחן את משמעות הקריאה "היה נכון", יבחן דרכים ליישומה,וייקח חלק בפעילות קהילתית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,424 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 19: נספח
נספח לפעולה מספר 19 מתוך המערך השני לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(114 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 17/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 20: הכל התחיל בבאדן פאוול או "מצטרפים לצופים"
החניך יכיר את סיפורו של באדן פאוול, החניך יתנסה בעקרונות שונים מעולם הצופיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 20: נספח
נספח לפעולה מספר 20, מתוך המערך השני בקלסר לשכבה ד'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,607 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 21: הכרזת העופר
החניך יביא לידי ביטוי את עקרונות שכבת העופרים, החניך יחווה חוויה סביב הצטרפות לשכבת העופרים בתנועה
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,266 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/11/2008

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

| 1 2

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם