zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 27 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(287 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 14. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(229 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: תנועת נוער ככלי לשינוי
החניך יכיר את החשיבות והמשמעויות השונות שיש לתנועת נוער כמובילה לשינוי. החניך יבחן את תפקידה של תנועת הצופים כתנועת נוער שהובילה ומובילה לשינוי חברתי וכן יבחן את תפקידה של תנועת הצופים בחברה הישראלית כיום.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(934 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 15: נספח
נספח לפעולה 15. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,113 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 15: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 15. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(391 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 16: נספח
נספח לפעולה 16. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(98 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 16: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 16. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(477 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 17: התנסות שכבתית
החניך יתנסה בפעילות במסגרת שכבתית שבה יביא לידי ביטוי את מגוון כישוריו ויכולותיו. השכבה תתנסה בפעילות שכבתית המקדמת מיומנויות של תכנון, שיתוף פעולה, עבודת צוות וכדומה. החניך יבחן כיצד מערכת הערכים של התנועה באה לידי ביטוי בפעילות הצופית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(978 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 17: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 17. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(453 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 18: ניתוח ההתנסות
החניך יבחן את עצמו ואת חבריו כלוקחים חלק בהתנסות שכבתית, יבחן את השכבה כולה כתומכת בפרטיה ומקדמת אותם ויבחן כיצד מקדמת שכבתו את מערכת הערכים של התנועה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(768 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

| 1 2 | 3

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>