zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ז' » מערך ראשון

מערך ראשון חיפוש
סה"כ 18 קבצים במדור זה, עמוד מס' 2 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

הצעת פעילות קובץ פעולה 6: ביקור בכנסת
החניך יכיר את הכנסת ותפקידיה, יבחן את משמעותו של בית-נבחרים במדינה ויעריך את מיקומה ותפקידה של הכנסת במדינת ישראל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(483 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 7: עצמאי בשטח
החניך יתנסה בחיים בטבע. החניך יבחן את המידה שבה פוגע האדם בטבע. החניך יעריך את המידה, שבה ניתן לחיות בהרמוניה עם הטבע.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(5,634 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 8: בונים קבוצה
החניך יבחן את ציפיותיו מן הקבוצה, ויציג אותן בפני חבריו. החניך יבחן מאפיינים רצויים לקבוצה. הקבוצה תנסח אמנה קבוצתית, המביאה לידי ביטוי מאפיינים, ציפיות, התנהגויות ושאיפות קבוצתיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(6,166 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 8: נספח
נספח לפעולה 8. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(161 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 9: הקבוצה העצמאית
החניך יגדיר תחומים, שבהם הוא משפיע בבית, בקבוצה, בשבט, בתנועה, בבית-הספר, במדינה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,424 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 9: נספח
נספח לפעולה 9. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(267 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 10: נספח
נספח לפעולה 10. מערך ראשון לקלסר הדרכה 2000 לשכבה ז'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(82 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

הצעת פעילות קובץ פעולה 10: הכרזה קבוצתית
החניך יתנסה בתכנון ובביצוע של טקס הכרזת הקבוצה והגדוד. ייקח חלק בטקס, שבו מכריזים הקבוצה והגדוד על עצמאותם. חניכי הקבוצה ייצרו מחויבות לאמנה הקבוצתית, שתכננו ויצרו, כבסיס לחיי הקבוצה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(2,329 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 21/2/2010

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך ראשון"
במרכז כולו

| 1 2

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם