zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ה'

שכבה ה' מדורי משנה
סה"כ 47 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 5 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 11: נספח
נספח לפעולה 11 - תוכנית הדרכה 2000, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,016 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 12: הקבוצה ואני
החניך יגדיר ויבחן את מגוון הכישוריים האישיים שלו, יבחן אותם למול חבריו, יבין כל כולם שונים זה מזה ויכבד אותם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(977 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 13: מי אנחנו?
החניך יבחן את הססמנים השונים המאפיינים את קבוצתו, יבין את חשיבות יצירת זהות קבוצתית ויגדיר את התחומים המייחדים את קבוצתו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(990 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 13: נספח
נספח לפעולה 13, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,728 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 14: החוזה המשותף או תפקידים בקבוצה
החניך יבין כל לכל חבר בקבוצה יש תפקיד ומקום, יגדיר תפקידים חשובים בקבוצה המקדמים אותה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,728 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 14: נספח
נספח לפעולה 14, מרך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(592 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 15: אמנה קבוצתית
החניך יכיר את הכללים לשכנוע הוגן, ינסח עם חבריו אמנה קבוצתית, ויתנסה בתהליך קבלת החלטות דמוקרטי.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,482 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 15: נספח
נספח לפעולה 15, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(744 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

הצעת פעילות קובץ פעולה 16: כוחה של הקבוצה
החניך יגדיר נורמות התנהגות חיוביות ושליליות בקבוצה, יבחן ויבין את מידת השפעת הקבוצה על הפרט ויפתח רגש של ביקורתיות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(1,175 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 16: נספח
נספח לפעולה 16, מערך שני לשכבה ה'
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(97 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 20/12/2008

מערך ראשון
מערך שני
מערך שלישי

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "שכבה ה'"
במרכז כולו

| 2 | 1 3 | 4 | 5

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>