zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » הדרכה 2000 » שכבה ט' » מערך שני

מערך שני חיפוש
סה"כ 27 קבצים במדור זה, עמוד מס' 3 מתוך 3 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 18: נספח
נספח לפעולה 18. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(325 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 18: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 18. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(671 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

הצעת פעילות קובץ פעולה 19: השכבה שלנו
החניך יבחן את שכבתו הנכנסת בקרוב לשכב"ג, יגדיר את ייעודו, תפקידו ומשמעותו של תהליך הכניסה של שכבתו לשכב"ג ויתנסה בניסוח עמדה לגבי תפקודה של השכבה בעתיד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(946 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 19: נספח
נספח לפעולה 19. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(365 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 19: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 19. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(253 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 20: הכרזת שכבה
החניך יבין את חשיבותו של טקס הכרזת שכבה כמסמל את מערכת הערכים של תנועת הצופים, החניך יחווה השתתפות בטקס המאשרר את התפיסה הערכית והתפיסה החינוכית שבחר לאמץ כדרך חיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(676 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ פעולה 20: דף מידע למדריך
דף מידע למדריך - פעולה 20. מערך שני בקלסר "הדרכה 2000" לשכבה ט'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(645 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 14/8/2009

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מערך שני"
במרכז כולו

| 2 | 1 3

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם