zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » צמי"ד-צרכים מיוחדים » צרכים מיוחדים

צרכים מיוחדים חיפוש
סה"כ 72 קבצים במדור זה, עמוד מס' 5 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מידע כללי קובץ חוק שיוויון זכויות
בקובץ זה קיים תעתיק של חוק שיוויון זכויות האדם.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(20 KB)
הקובץ חובר ע"י משרד המשפטים ופורסם באתר ביום 16/3/2005

הצעת פעילות קובץ חידון
חידון בנושא החינוך המיוחד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(104 KB)
הקובץ חובר ע"י רכזי צמי"ד 2004 ופורסם באתר ביום 16/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ טיפים למדריכי צמי"ד
טיפים למדריכ צמיד לגבי סבלנות, הורי החניכים, מה לא להגיד, מה כן להגיד ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(108 KB)
הקובץ חובר ע"י איילת מירון משבט רמת חן ופורסם באתר ביום 16/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ מיפוי קבוצות צמי"ד
כלי עזר לעבודה של מדריך צמיד. טופס מיפוי קבוצת צמי"ד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(61 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת-רכז צמי"ד, דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 16/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ תסמונת אספרגר
רקע על המחלה,עקרונות עבודה עם הלוקים בתסמונת ומאפייני התסמונת ודרכי התמודדות.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(114 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת, רכז צמי"ד, דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 16/3/2005

מערך פעילות קובץ לראות את הבן-אדם
מגוון פעילויות הממחישות את תחושה אותה חווה הילד עם המגבלה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(124 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת, מרכז צמי"ד מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ צופיות מעשית לחניכי צמי"ד
השיטה החינוכית הצופית, המבוססת על עקרונות של למידה בהתנסות, עבודה בקבוצה קטנה ויציאה החוצה, אל הטבע (או אל הלא שיגרתי), מזמנת עבור חניכי צמי"ד הזדמנויות רבות. בקובץ ניתן למצוא מספר דוגמאות לכך.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(176 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת, מרכז צמי"ד מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

כלי עזר לעבודה קובץ מיניות בקרב אוכלוסיות חריגת
בקובץ ניתן למצוא אינפורמציה על התפתחות מינית של האדם הלוקה בשכלו, דגם להסתגלות מינית של האדם הנכה, התעללות וניצול מיני של אוכלוסיות חריגות ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(99 KB)
הקובץ חובר ע"י ערך גיא עינת – רכז צמי"ד דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

מערך פעילות קובץ פעולות לחניכי צמי"ד
החניך יתבלט בקבוצה,יגדיל, ירחיב, ויעמיק את הידע האישי והכללי שלו,יפתח את כישוריו הצופיים ויתגבש בקבוצתו.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(183 KB)
הקובץ חובר ע"י חן שובל ושריאל יוסף משבט עוגן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

מערך פעילות קובץ מערך כבוד
פעולת צופיות רעיונית ופעולת צופיות מעשית.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(130 KB)
הקובץ חובר ע"י תום, מעיין, מאי והילה - צוות צמי"ד גבעתיים. משבט גבעתיים ופורסם באתר ביום 14/3/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "צרכים מיוחדים"
במרכז כולו

| 4 | 3 | 2 | 1 5 | 6 | 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>