zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » צמי"ד-צרכים מיוחדים » צרכים מיוחדים

צרכים מיוחדים חיפוש
סה"כ 72 קבצים במדור זה, עמוד מס' 7 מתוך 8 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

כלי עזר לעבודה קובץ דגשים ורעיונות לפעילות בטיולי פסח
פעילות חריגה כמו טיול, יום צופה או מחנ"ק, היא סיבה להתלהבות רבה, אך גם לחשש גדול, בעיקר עבור חניכי צמי"ד הלוקחים בכך חלק לראשונה. בקובץ זה ניתן למצוא הצעות לדרכי התמודדות ופעילות לחניכי צמי"ד במסגרת הטיולים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(95 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת ואפרת שוחט, מרכזי צמי"ד מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 14/3/2005

הצעת פעילות קובץ פסטיטבל שבטי
בקובץ זה ניתן למצוא דגשים עיקריים בשילוב חניכי צמי"ד בפסטיבל.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(69 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת- מרכז צמי''ד, הנהגת דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ יום הזכרון לרבין
החניך ייחשף למגוון רגשות אנושיים ולביטוייהם הסמלים עבור אוכלוסיית פיגור קל ואוטיזם בתפקוד גבוה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(74 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לוי- צמי"ד מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ פעולות דמוקרטיות
מטרת הקובץ הנה פיתוח תפיסה שוויונית, דרך עיגון "חוק השוויון".הקניית " חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות"
(1988).
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(216 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לןי- צמי"ד מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ מתודות צופיות
התאמת פעילות צופית לחניכי צמי"ד, ניתן למצוא פעילויות כגון :לוח מקשים, מוביל ארצי, סקי סנדות וכו'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(86 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת- מרכז צמי''ד,דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ פעולה ליום רבין
החניך יכיר את אישיותו ופועלו של יצחק רבין, את מקרה הרצח ואת העובדה כי קרה בעקבות הבדלי דעות, יכיר בחשיבות שמירת הכבוד של כל אדם, אפילו אם דעותיו אחרות ויכיר דרכי התמודדות להבעת כעס או חוסר שביעות רצון ממעשיו ודעותיו של אדם אחר.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(91 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לוי- צמי"ד מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ רעיונות להפעלות צמי"ד
בקובץ ניתן למצוא רעיונות לפעילות שונות כגון: ראש דשא, יצירות מדבק וחול,צופיות, פעילות סביבה וטבע וכו'.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(75 KB)
הקובץ חובר ע"י אפרת-רכזת צמי"ד-דרום מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ שילוב פרטני
מצגת בנושא מודל השילוב הפרטני בקבוצה `רגילה`.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(186 KB)
הקובץ חובר ע"י גיא עינת-מרכז צמי''ד בהנהגת דר"ג מהנהגת רמת גן ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ תוכנית שילוב צופי צמי"ד
רקע, חזון, מהות השילןב, עקרונות עבודה מנחים, מטרות תכנית שילוב צופי צמי"ד, שלבים בהקמת קבוצת צמי"ד ועוד.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(364 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לוי- צמי"ד מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 13/2/2005

הצעת פעילות קובץ אוגדן הדרכה צמי"ד-
החוברת מאגדת בתוכה ארבעה נושאים מרכזים:(1)תוכנית שילוב צופי צמי"ד,(2) מערכי הסברה,(3)הגדרות תיאורטיות + עקרונות עבודה,(4) צמי"ד במפעלים צופיים.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(386 KB)
הקובץ חובר ע"י עידית לוי- צמי"ד מאגף חינוך ופורסם באתר ביום 13/2/2005

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "צרכים מיוחדים"
במרכז כולו

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 7 | 8

<< לעמוד הראשון < לעמוד הקודם לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>