zofim.org.il
  
 


 
שבט עתיד
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט עתיד » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (48 KB)
אישור הורים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ גינגל מחנ"ק 2007- האימפרייה בסגול צהוב    (2,363 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המנון תנועת הצופים להורדה    (1,274 KB)
.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלייר טיול הכנה    (236 KB)
חוזר לטיול שכב"ג- תדאגו להגיע עם אישור הורים- אחרת נצטרך להקפיץ אותם יחתמו לכם וחבל.
חג שמח

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר הצופים להורדה    (1,837 KB)
"יש השואלים עלינו, מי אתם כבר לא יודעים.."

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ג’ינגל מחנה קיץ של ההנהגה - המילים!    (27 KB)
המילים של הג'ינגל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ההמנון הלאומי-התקווה    (1,697 KB)
ההמנון הלאומי-התקווה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טבלה - תוכנת מיילים    (31 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל הצופים לגלופה    (36 KB)
סמל הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תרועת אבל    (653 KB)
תרועת אבל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תרועת הנפת הדגל    (870 KB)
תרועת הנפת הדגל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ