zofim.org.il
  
 


 
אתר המשלחת לג’מבורי
חץ  לוח קבצים דף הבית » אתר המשלחת לג’מבורי » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ are    (80 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ mora    (76 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ smogen    (57 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ visby    (47 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור בריאותי - למילוי על ידי רופא    (65 KB)
.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים    (223 KB)
.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים למשלחת ליפן 2013    (114 KB)
ש להדפיס ולהחתים את אחד ההורים על אישור זה ולהביא אותו ליום המיונים למשלחת.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישורים בריאותיים - למילוי על ידי ההורים    (59 KB)
י

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוות דעת מרכז 2013    (103 KB)
חוות דעת של מרכז השבט - טופס שיש לשלוח למייל: jamboree@zofim.org.il לקראת המיונים למשלחת.
נא לציין בכותרת המייל את שם החניך.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס היתר טיפול רפואי    (84 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מועמד לשליחות    (103 KB)
יש להדפיס את הטופס ולהגיע איתו ליום המיונים למשלחת.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ