zofim.org.il
  
 


 
מחלקת קשרים בינלאומיים
חץ  לוח קבצים דף הבית » מחלקת קשרים בינלאומיים » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים למשלחת לפולין    (27 KB)
טופס אישור הורים למשלחת ולסמינר של פולין

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשלחת לפולין- טופס רפואי למילוי ע"י ההורים    (89 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשלחת לפולין- מידע כללי    (39 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשלחת לפולין- פרטים אישיים    (56 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשלחת לפולין-היתר רפואי    (25 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ המשלחת לפולין-טופס רפואי למילוי ע"י רופא    (50 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור מצב רפואי    (46 KB)
יש להחתים את רופא המשפחה על הטופס המצורף ולשלוח אותו למחלקה לא יאוחר מה- 2/1/11

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים להשתתפות בשליחות    (130 KB)
יש למלא את אישור ההורים להשתתפות במשלחת לארה"ב ולשלוח למחלקה עד ה- 2/1/11

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פלאייר תוכניות - עברית\אנגלית    (4,348 KB)
פלאייר תוכניות - עברית\אנגלית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ