zofim.org.il
  
 


 
שבט נופר
חץ  שאלון שיבוצים 2012 דף הבית » שבט נופר »שאלון שיבוצים 2012

שאלון שיבוצים - קיץ 2012

 השאלון נועד להכין אתכם ואותנו לשיחת השיבוצים ולמקד אותנו.

לכן, בבקשה ענו על כל השאלות וברצינות.

חישבו לקראת שיחת השיבוצים על הנקודות המצויינות בהמשך העמוד.

   שאלון זה אינו מחליף שיחת שיבוצים! חשוב להדגיש שהשאלון נקרא ע"י ועדת שיבוצים בלבד, ולא יעבור לאף אחד אחר!

 בהצלחה, צוות מרכזים

 

  המטרה של שיחת השיבוצים היא לסכם את השנה על כל צדדיה. במהלך השיחה נתייחס לנקודות הבאות, בבקשה תבואו מוכנים.

 

  • נקודות שיא (הצלחות) ומפנה (תובנות) של השנה
  • פעילותך בשכב"ג במשך השנה
  • האם אתה מרגיש שאתה מסיים את השנה בסיפוק?
  • מה היית עושה אחרת השנה?
  • אדם שאתה מעריך בשכב"ג ולמה?
שם פרטי*
שם משפחה*
שכבה*
למה אתה בצופים?*
רקע בצופים - התחייחס לתפקיד/התנסויות משמעותיות (פרוייקטור/רש"צ) בהתאם לשנה שכתובה.*
שנת ט’
רקע בצופים - התחייחס לתפקיד/תנסויות משמעותיות (פרוייקטור/רש"צ) בהתאם לשנה שכתובה.
שנת שישיות
רקע בצופים - התחייחס לתפקיד/תנסויות משמעותיות (פרוייקטור/רש"צ) בהתאם לשנה שכתובה.
שנת שביעיות
תפקיד לשנה הבאה - עדיפות ראשונה*
פרט מדוע הנך רוצה לבצע את התפקיד?*
תכונות שיעזרו לי לבצע את התפקיד*
ציין לפחות 2 תכונות
תכונות שיקשו עליי לבצע את התפקיד*
ציין לפחות 2 תכונות
תפקיד לשנה הבאה - עדיפות שנייה*
פרט מדוע הנך רוצה לבצע את התפקיד?*
תכונות שיעזרו לי לבצע את התפקיד*
ציין לפחות 2 תכונות
תכונות שיקשו עליי לבצע את התפקיד*
ציין לפחות 2 תכונות
תפקיד לשנה הבאה - עדיפות שלישית*
פרט מדוע הנך רוצה לבצע את התפקיד?*
תכונות שיעזרו לי לבצע את התפקיד*
ציין לפחות 2 תכונות
תכונות שיקשו עליי לבצע את התפקיד*
ציין לפחות 2 תכונות
איזה דברים אני יכול לתרום לצוות?
פרט תכונות מיוחדות
איך תגיב אם לא תקבל את אחד מהתפקידים שרצית?*
האם אתה מודע להגדרות התפקיד?
כן לא
חובה להתייחס לשאלה זו
האם אתה מסוגל למלא את הגדרות התפקיד?
כן לא
חשוב על פי ניסיון עבר ויכולות פוטנציאליות
נמק את בחירתך
שכבה בוגרת - על מי היית ממליץ לתפקיד ריכוז/רשגו"ד/רשו"צ/הדרכה גבוהה?*
מספר השכב"גיסטים שניתן לרשום פה לא מוגבל. ציין את שם חבר השכב"ג, לאיזה תפקיד אתה ממליץ עליו ולמה?
חברי הצוות - השנה שעברה*
ציין את שם חבר הצוות, את חוות דעתך עליו (תכונות, התנהלות, מוטיבציה) ואיזה תפקיד אתה ממליץ לשנה הבאה?
חברי צוות - שנה הבאה: עם מי היית רוצה לעבוד בצוות ולמה?
חברי צוות - שנה הבאה: עם מי היית רוצה להימנע מלעבוד איתו בצוות ולמה?
הערות נוספות שחשוב לך להגיד?