גדוד דן.
כיתו ד' החדשים!
פורסם על ידי . ביום 24/8/2006