zofim.org.il
  
 


 
מחלקת צמיד
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת צמיד » ארכיון הכתבות » כתבה: היום לזכויות אנשים עם מוגבלויות

תמונת מגזין היום לזכויות אנשים עם מוגבלויות פורסם על ידי מחלקת צמי"ד
בתאריך 26/11/2009
בכתבה זו צפו 1742 גולשים

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, אשר חל השנה ב 3.12.09, הינו יום אשר מטרתו הינה קידום ההבנה כלפי הנכים ועידוד תמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם. היום נועד גם להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת נכים בכל היבטי החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים.

בשנת 1992, קבעה העצרת הכללית של האו"ם את ה-3 בדצמבר כיום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות כדי לשנות את מצבם של אנשים עם מוגבלות. מדינת ישראל חתמה בחודש מרס 2007 על אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, שכבר חתמו עליה 117מדינות. האמנה נועדה להבטיח לאנשים עם מוגבלות מימוש מלא של כל זכויות האדם וחירויות היסוד שלו, כגון הגנה על כבודם, השתתפות מלאה בחברה, שוויון הזדמנויות, נגישות והכרה בשונות כחלק מן המגוון האנושי.

בחתימתה על האמנה מתחייבת מדינת ישראל לפעול ליישום הזכויות המוכרות בה בדרכים שונות: לחוקק חוקים לקידום אנשים עם מוגבלות ולבטל חוקים ותקנות הפוגעים בהם, להבטיח שרשויות ומוסדות ציבור ינהגו לפי האמנה, לצמצם הפליה של אנשים עם מוגבלות מצד אדם או ארגון, לקדם פיתוח מוצרים, שירותים ואנשי מקצוע שיענו על צרכים מיוחדים, לפעול למען מודעות בחברה ולהיאבק בסטריאוטיפים שהשתרשו בה.
 
תנועת הצופים יכולה להיות גאה היום על היותה מובילה את תחום השילוב בארץ. התנועה השכילה ופנתה לקהלי יעד אלו וחיברה אותם לשבטי הצופים תוך התאמה אם בקבוצות צמי"ד, בשילובים פרטניים ומענים נוספים בתוך התנועה.
 
אנו רואים עלייה משמעותית במודעות החניכים כלפי אנשים עם מוגבלות והמוכנות לפעול למען מודעות ושוויוניות בחברה. הפעילות בשבטים מופלאה ואנחנו קוראים לכם, השבטים, להוסיף ולהעמיק וביום זה – ה- 3/12/09 גם לפעול לקידומם.

תוכלו למצוא באתר התנועה כתבות שמציגות "על קצה המזלג" תחושות ותמורות מפעילות צמי"ד ובנוסף, רעיונות לפעולות הסברה בשבטים, קישורים לאתרים שיכולים להיות עבורכם כלי עזר ורעיונות איך כדאי ומומלץ להתייחס ליום זה דרך הפעילות השבטית.

[ שלח כתבה ]

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה