zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת חיפה » ארכיון הכתבות » כתבה: קורס מסכם כבר בפתח

תמונת מגזין קורס מסכם כבר בפתח פורסם על ידי עומר זוננשיין
בתאריך 13/4/2010
בכתבה זו צפו 2249 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

הגדרות תפקיד – קורס חמ ישיות 2010

הנהגת צופי חיפה

ראשג"ד/ית-– שמיניסטים בלבד

·        אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.

·        ליווי הצוות וחניכת המדריכים.

·        הכנת ישיבות צוות.

·        ביצוע משימות צוותיות.

·        אחריות על הווי צוותי ובניית צוות.

·        אחריות על מעבר תקין של מערכי ההדרכה – בניית והגשת פעולות על פי לוחות זמנים.

·        השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.

·        אחריות על משמעת בגדוד.

·        השתתפות ונוכחות בישיבות רשגדים אחת לשבוע.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול ראשג"ד בוגר


מדריך\ה-– שביעיסטים / שמיניסטים

·        בניית קבוצה.

·        אחריות על שלומם וביטחונם של החניכים שתחת סמכותו.

·        בניית והעברת תכני הפעילות כפי שנקבעו.

·        חניכת חברי הקבוצה ע"פ תכנית הקורס.

·        השתתפות מלאה בתהליך ההכנה על כל מרכיביו.

·        השתתפות בשתי ישיבות במהלך חודש מאי

·        השתתפות בשתי ישיבות במהלך חודש יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול ראשג"ד צעיר ובוגר

 

אחראי\ת ספריות הדרכה – שביעסטים / שמיניסטים

·        איסוף חומר.

·        חיבור הצוות.

·        התאמת מרכז ההדרכה להתנסויות.

·        בניית ספרייה צופית בקורס.

·        התעסקות בצופיות המעשית והערכית.

·        הפעלת ספריות הדרכה בקורס.

·        השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        חניכה וליווי צוות הספרייה

·        מהווה סמכות הדרכתית בקורס המסכם

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה בוגר


חברי הדרכה – שביעסטים / שמיניסטים

·        בניית ספרייה צופית בקורס.

·        התעסקות בצופיות המעשית והערכית.

·        הפעלת ספריות הדרכה בקורס.

·        איסוף חומר רלוונטי ובניית הספריות.

·        השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול אחראי הדרכה צעיר ובוגר


אחראי מטבח צעיר- שביעיסט / שמיניסט

·        ניהול צוות מטבח.

·        ניהול תפריט.

·        ניהול קבלת מזון והכנתו

·        א. כיבוד ישיבות צוות

·        בניית חדר אוכל סיני.

·        השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול אחראי מטבח בוגר

 

צוות מטבח- שביעיסט / שמיניסט

·        ניהול תפריט.

·        קבלת מזון והכנתו

·        בניית חדר אוכל סיני.

·        השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול אחראי מטבח צעיר ובוגר

 

אחראי מנהלה ומחסן- שביעיסט / שמיניסט

·        ניהול צוות מנהלה ומחסן.

·        תפעול השטח במהלך הקורס.

·        תפעול מחסן.

·        השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול אחראי מחסן בוגר

 

מנהלה ומחסן- שביעיסט / שמיניסט

·        הקמת תשתית ארגונית וצופית בקורס.

·        בניית מחסן

·        בניית מתחמים גדודיים

·        בניית תורן

·        בניית חדר עבודה מדריכים

·        בניית חדר ישיבות צוות בוגר

·        תפעול השטח במהלך הקורס.

·        תפעול מחסן.

·        השתתפות ב ישיבות במהלך החודשים מאי- יוני.

·        הגעה לסמינר הכנה (תאריך סופי יינתן בקרוב)

·        יום עבודה- בין המחנה קיץ לקורס

אחריות עבודה אל מול אחראי מחסן צעיר ובוגר

 

 

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  טופס הגשת מועמדות לתפקיד בקורס (89 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה