zofim.org.il
  
 


 
אתר צופים 2015
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר צופים 2015 » כתבה: תיאור תהליך גיבוש התוכנית האסטרטגית

תמונת מגזין תיאור תהליך גיבוש התוכנית האסטרטגית פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 24/11/2010
בכתבה זו צפו 3591 גולשים

 

לתהליך היו שותפים רבים מתוך כוונה לבסס את התוכנית על ידע מקצועי וידע הקיים אצל בעלי התפקידים השונים בתנועה:

1.      ממזכ"ל התנועה ועד יו"ר הוועדה המתמדת מהשכבה הבוגרת.

2.   חברי הפעילה (הנהלת התנועה) שהקדישו אחת לשלושה שבועות ישיבת עומק על כל מטרה בתוכנית האסטרטגית.

3.   צוותי הנהגות ומחלקות היו שותפים בימי מזכירות ארצית בסמינרים לפורומי החשיבה לאורך כל שלבי התהליך.

4.      דור המנהיגים העתידי של התנועה – מרכזי שבטים וצוותי הנהגות.

5.    חברי הנהגה ארצית השתתפו בדיונים בישיבות ההנהגה הארצית ובפגישות עבודה של רוב החברים עם צוות הכותבים.

6.      דרג מתנדב שהינו הגורם היציב בארגון המכיר את העבר וההווה ודואג לעתיד.

7.    פורום ציונות: פורום אד-הוק שהוקם מתוך כלל חברי צוותי האגף לחינוך ודן בתפקידה של תנועת הצופים היום  ובמשמעות הציונות בימינו.

8.   חברי השכבה הבוגרת – הפורום המוביל הארצי כנציגי מועצת תנועה, היו שותפים בדיון על המסגרת החינוכית.

9.      שלושת מזכ"לי התנועה האחרונים – ה"ה אודי גת, שלומה דושי וליאור כרמל תפקדו כיועצים חיצוניים וסייעו בחשיבה הראשונית ובפיתוח האסטרטגיה.

10.  יועצים ארגוניים חיצוניים:  שמעון פאר מחברת פירם, וגדי ברייר מחברת יהב) אליהם התווספו בוגרי התנועה – שרון הוד, איתי שפירא, אפי טולדנו וינון יוגב.

 

הנחות יסוד:

1.      ייעוד התנועה משנת 1999 מהווה את הבסיס לתוכנית ואינו עומד לבחינה מחודשת במסגרת תוכנית זו.

2.  תנועת הצופים תמשיך לקדם עשייה ציונית שמטרתה לחזק את החברה הישראלית ולהוביל יצירת מציאות טובה יותר בחברה הישראלית לאור ערכי התנועה וייעודה. 

3.  המבנה הארגוני של תנועת הצופים צריך לתמוך בהוצאת יעודה אל הפועל תוך ניצול מרבי של המשאבים וביעילות מקסימאלית.

4.  עוצמת החשיפה הציבורית להתנהלות התנועה ולתוכן המועבר תגדל עם השנים, לכן,  תידרש התנהלות שונה בנושאים כגון: פעילויות חינוכיות, תקשורת, קשר עם הורים, ניהול כספים, בטיחות וכד'

5.  הקשר של התנועה עם הרשויות המקומיות הינו מרכיב מרכזי ביכולת התנועה להצליח בפעילות השבטים ועל כן יש לשאוף לשמרו ולחזקו (כולל תמיכה כלכלית).

6.      קהל היעד המוגדר של תנועת הצופים הינו החניכים והוריהם. יש לשאוף לחזק קשר זה.

7.    מטה התנועה (כולל הנהגות) הינו גוף נותן שירות, על כל המשתמע מכך, כאשר הלקוחות הפנימיים הינם השבטים (ראשי השבטים ומרכזי השבטים).

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה