zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת צפון » כתבה: משמעות החאקי והסמלים

תמונת מגזין משמעות החאקי והסמלים פורסם על ידי לילך
בתאריך 25/4/2011
בכתבה זו צפו 4742 גולשים

 משמעות החאקי והסמלים

החאקי הוא המסמל יותר מכל את תנועת הצופים. הוא הלבוש הרשמי של התנועה ואיתו אנו מטיילים,מעבירים ועוברים פעולות
כל חאקי מאובזר במספר סמלים שמסמלים  מספר דברים.

 

דרגות בצופים:


דרגות שכבות : ישנם חמישה תגי שכבות שונים שמסמלים את השכבה מניצן ועד צופה:

הדרגות הצופיות הנן סמלים לכל דבר, בעלי משמעות על פיה גם נבנה הסדר בו מקבלים אותם החניכים.

 

כל הדרגות מוקפות בחבל - להדגיש את הצופיות המאחדת את כולנו מדרגת ניצן ועד דרגת צופה ישנה התפתחות הדרגתית, כאשר בכל שנה זוכה החניך בחלק אחר מן השלם - סמל הסתדרות הצופים העבריים המהווה את דרגת הצופה. כמו הסמל כך גם הידע הצופי של החניך מתחבר מחלקים שונים אותם הוא רוכש מידי שנה, עד להשלמת הידע הצופי שלו.

 

 

דרגת ניצן
http://www.zofim.org.il/pics/magazin/nit.gif
 

ניצן, נבט צעיר וחדש בדומה לחניכי כיתה ד' שהם צעירים וחדשים בתנועה. הדרגה מוענקת לחניך כיתה ד' ביום הדרגה השבטי, הנערך בד"כ בט"ו בשבט, והוא עונד אותה בדומה לשאר הדרגות על כיס שמאל של חולצת החאקי. על דרגת הניצן מופיע ציור העופרשכן חניכי ד' הנם עופרים - צעירי השבט

דרגה ג
http://www.zofim.org.il/pics/magazin/gi.gif

על דרגה (ג') מופיע ציור עלי החבצלת. ציור זהו החלק הראשון בסמל הסתדרות הצופים
החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "נחשונים" כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות המעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן. (בנושא החבצלת על כל חלקיה ראה הרחבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לנושא הצופיות.

דרגה ב

על דרגה (ב') מופיע ציור של מגן דוד. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים.

החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "משוטטים" כיתות ו'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. הדרגה מראה על קבלת הכשרה צופית נוספת על זו שקיבלנו קודם לכן. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ג'. הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לצופיות

    

 

הסמל כולל בתוכו את דרגה (ג) - עלי החבצלת ודרגה (ב) - מגן דוד. החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "חותרים" כיתות ז'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'.

 יש להסביר את הדרגה כולה (ראה הרכבה בנושא - סמל ההבטחה).

 הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לצופיות.

 

דרגת צופה

מוענקת במעברי דרגה של כיתה ח'. הדרגה הנה הסמל המלא של הסתדרות הצופים העברים, כולל הסיסמא "היה נכון", ומסמלת את השלמת רכישת הידע הצופי הבסיסי על ידי החניך, כפי שהסמל הושלם מחלקיו.

הפדרציה

סמל הפדרציה מחולקת לאחר הכניסה לשכב"ג
ומסמל את חברות חבר השכב"ג בהתאחדות הצופים והצופות בישראל

 

 

תגים נוספים:

 תגים אלו כל חניך עונד, מכיתה ד' עד כיתה י"ב

 

תגי צופי ישראל - באנגלית וערבית

את תג ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. מצד שמאל בעברית ואנגלית ומצד ימין בעברית וערבית. מקומם של הסמלים על השרוולים מתחת לכותפת (מתחת לתפר המחבר את השרוול לחולצה).

דגל ישראל

את דגל ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. הסמל נועד כדי להבדיל את צופי מדינת ישראל משאר צופי מדינות העולם. עונדים אותו מעל כיס שמאל (מעל סמלי המתכת).

 

 

 

סיכות :

סיכת העופר
מחולקת לאחר טקס הכרזת העופרים

סיכת הבטחה
מחולקת לאחר טקס ההבטחה הצופית ביחד עם דרגת הצופה
 

סיכת התאחדות הצופים
מחולקת לאחר הכניסה לשכב"ג

 

 

מיקומי הסמלים :

 

 

 

 

מקרא למיקום תגים וסמלים

 

1.      סמלי הבטחה: במקום זה נענדת סיכת העופר לאחר טכס שבועת העופר ועד לקבלת סיכת ההבטחה, לאחר טכס ההבטחה בכיתה ח'. סיכת ההבטחה מחליפה את סיכת העופר (מתכת).

2.      סיכת התאחדות הצופים והצופות בישראל (מתכת).

 

3.      דרגה צופית - מדרגת ניצן ועד דרגת צופה.

4.      סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל.

5.      סיכת בוגר - תנועה דומה לסיכת ההבטחה, אך מוקטנת ממוקמת על צדו השמאלי של הצווארון, ונענדת ע"י בוגרים בלבד (ניתן לענוד סיכת בוגר גם על חולצה רגילה, כאות הזדהות  הבוגר עם התנועה).

6.      תגי צופי ישראל - על כתף שמאל בעברית ואנגלית, ועל כתף ימין בעברית וערבית.

7.      דגל ישראל.

 

חזרה לתפריט

 

פרסם כתבה »