zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת צפון » כתבה: חשיפה ע"פ שיכבת גיל

תמונת מגזין חשיפה ע"פ שיכבת גיל פורסם על ידי לילך
בתאריך 25/4/2011
בכתבה זו צפו 1070 גולשים

טבלת החשיפה :לאילו נושאים עלינו לחשוף את החניכים שלנו בכל שלב גיל בכדי ליצור הדרגתיות ותהליך חינוכי נכון ורב שנתי.

 

 

קבוצה

דמוקרטיה

ציונות

חברה

ד

הכרת המושג קבוצה

הכרת המושג קבלת השונה

הכרת סיפור הקמת השבט שלי

הכרת המושג חברה ע"י המחשתו בקבוצה

ה

הכרת המושגים הנגזרים מקבוצה כגון: שיתוף פעולה, דינאמיקה קבוצתית וכו'

הכרת המושג חופש ביטוי מול הגבולות שנלוות לו

הכרת סיפור הקמת התנועה

הכרת החברה במקום מגוריי

ו

בחינת מיקומי בקבוצה ומקומות בהם אני רוצה להיות

 

הכרת המושג דמוקרטיה

הכרת סיפור הקמת מקום מגוריי

הכרת העשייה השבטית במקום מגוריי

ז

החניך יחווה את כוחה של קבוצה

מאפייניה יתרונות וחסרונות.

הכרת המושג פלורליזם

הכרת המושג ציונות

הכרת ובחינת האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית

ח

החניך יחווה את כוחה של הקבוצה הצופית כמשימתית

בחינה של תנועת הצופים כגוף דמוקרטי (היררכיה וכו'...)

-החניך יסביר את היתרונות והחסרונות של דמוקרטיה.

הכרת היסטוריית גרעיני הנח"ל של הצופים

הכרת העשייה החברתית של תנועת הצופים דרך- צופי שב"א, הנהגת צבר, נוער בסיכון, שנת שירות וכו,

ט

יישום כוחה של הקבוצה הצופית כמשימתית בקהילה ובחברה.

קבלת כלים להעברת דיון

בחינה של תנועת הצופים כמפעל ציונו

בחינת המושג מעורבות חברתית מול התערבות חברתית

י

בחינת המושג חיים צופיים- מה זה בשבילי?

הכרת חשיבות קולי- בחירות וכו'.

-החניך יבחן את המדינה הדמוקרטית.

הכרת סיפור הקמת המדינה

בחינת המושג אחריות חברתית ואיך זה קשור אליי

יא

בחינת המושג- כוחה של הגשמה בקבוצה כקבוצה

הכרת ובחינת דרכים לקבלת החלטות

הכרה של הציונות כיום- במה היא מתבטאת

-הכנה לצה"ל (צו ראשון וכו'...)(גיוס לצה"ל, יציאה לש"ש וכ'..)

הכרה של הגשמה דרך עשייה בתנועה.

יב

הכרת ובחינת קבוצות בוגרות

החניך יבחן את עצמו כמנהיג דמוקרטי מול דיקטטורי

בחינת הציונות שלי- גיוס לצה"ל, ש"ש, נח"ל, יישוב מקומות בגבול

בחינת דרכי המשימתית

  

 

חזרה לתפריט

פרסם כתבה »