zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת צפון » ארכיון הכתבות » כתבה: חבלים וקשרים

תמונת מגזין חבלים וקשרים פורסם על ידי לילך
בתאריך 25/4/2011
בכתבה זו צפו 8035 גולשים

חבלים

  חוט שמשוןחוט זה משמש לעשיית קשרים 
  
חבל 2- החבל מיועד לגדר שטחים ולאוהלים 
  חבל 4בחבל כופתים כפיתות רגילות
  
חבל 6גם כופתים כפיתות רגילות אבל מיועד למשקל רב 
  חבל 8- חבל זה מיועד לחיזוקים בעזרת יתרים 
 
 חבל סייריםחבל זה עבה במיוחד ומיועד להחזיק דברים במשקל רב מאוד

 

קשרים

קשר בוהן
קשר זה נועד כדי לסיים חבל. הוא מבטח את קצה החבל כך שלא יוכל
לברוח" מהכפיתה".
מחזיקים ביד שמאל את קצה החבל וביד ימין את שאר החבל.
מניחים את קצה החבל על הקצה הימיני ויוצרים עיגול. מעבירים את הקצה
מתחת לחבל ומכניסים לתוך העיגול והרי לכם קשר בוהן
. 

 


 


קשר שמיניות 

הקשר משמש לקשירת קצהו החופשי של החבל; לשם שמירה על הגדילים מפני התפרקות, 
וכן לשם שמירה לבל יצא החבל מתוך גלגלת, חור וכד'.
בניה: קפל את קצה החבל והניחהו על החבל עצמו. הקף את הקצה סביב החבל הראשי, 
והכניסו לתוך הלולאה שנוצרה
.

 

קשר אורגים
בחיבור זה משתמשים לקשירת שני חבלים שאינם שווים בעוביים. 
נקשור שני חבלים כאלה בחיבור שטוח - הקשר לא יתהדק והחבלים יתחלקו וישתמטו מן
הקשר. 
בנייה: קפל את החבל העבה באופן שיווצר בו כפל. השחל את קצהו של החבל, 
הדק לתוך הלולאה מלמטה למעלה. הקף בקצה הדק את שני חלקי החבל העבה,
והשחל אותו מתחת לעצמו                 

 

עמי ותמי (קשר שטוח)
קשר זה משמש לחיבור שני חבלים שווים בעוביים. החיבור השטוח שימושי מאוד
בעזרה ראשונה וחשוב בעיקר: שהחבל מונח על עצם.
בניה: העבר את הקצה האחד מעל לשני, והקף אותו סביב השני כך שיהיה שוב
מעליו. העבר שוב אותו קצה מעל הקצה השני, וסבובו באופן שיהיה שוב מעליו.
הדק את הקשר היטב. בקשר העשוי נכון צריך הקצה של כל חבל להיות מאותו עבר 
העניבה כמו המשכו.

 

קשר דייגים
בקשר זה מחברים שני חבלים רטובים בעלי עובי שווה. כל חיבור אחר אשר ייעשה
בחבלים רטובים, ירפה את החבלים, יחלישם וקשה יהיה להתירו. 
בנייה: קשור קצהו של חבל אחד לחבל שני ואת קצהו של החבל השני קשור בקשרי בהן. 
דרך כל קשר בהן עבר החבל השני. הדק את הקשרים. משך בשני החבלים והקשרים יתקרבו
זה אל זה ויעצרו. לשם התרה משך בקצוות החבלים.

 

 

חצאי קביעות
נועד לקשירה ארעית למוט, לטבעת וכו.' קשר זה משמש יסוד לענדים רבים אחרים
אלא שיש לחזק את קצהו אל החבל עצמו. 
בניה: הקף בחבל את הגוף שעליו אתה רוצה לעשות את הקשר.
השחל את הקצה סביב החבל ודרך הלולאה הנוצרת.

קשר מוט
הענד השימושי ביותר לקשירת חבל למוט. 
אופן הבניה: 
במקרה שהמוט סגור משני הצדדים עץ  נעשה הקשר בדרך זו:
 א) הקף את המוט בחבל כך שהמוט יצטלב ויעבור על עצמו. 
הוסף להקיף והכנס את הקצה מתחת לליפוף. שני חלקי החבלמהווים בדרך זו כאילו אחד המשכו של השני.
ב) במקרה שהמוט פתוח מצד אחד,
עשה את הקשר ביד וענוק אותו על המוט. צורו שתי עניבות באותו כיוון כסה עניבה
אחת בשניה (שים לב יש רק אפשרות אחת לכיסוי) וענוק את שתיהן על המוט.
 


קשר סייסים
ענד זה שימושי מאוד בחיבור חבל למוט עם אפשרות של התרה מהירה וממרחק.
בניה: קפל את החבל לשניים. הנח את הכפל מצד אחד של הכלונס. העבר את הקצה
הקצר מתחת לכלונס כלפי מעלה. הקף בו את הכפל והחזירו אל מעבר לכלונס. צור
בקצה הקצר, כפל נוסף והכניסו לתוך הכפל הראשון. מתח והדק בקצה הארוך. 
כדי לשחרר, משך בחוזקה בקצה הקצר  ניתן ללמד את הקשר כאגדה על ג'וני דה קיד 
שמשחרר את סוסו בשניות...

 

פרוסיק
קשר זה משמש לקשירה ארעית של אמצע חבל למוט וכד.' 
אופן הבניה: קפל את החבל. 
קפל את הלולאה לכיוון המשכי החבל, והוצא את שני החבלים בעזרת המוט. 
קשר מאד שימושי לטיפוס על עצים, תליית סנדות במאונך לעץ ועוד.

 

ענד לולאה כפול
בענד זה נשתמש לקשירת קבע של חבל עבה ליתד וכד.' 
קביעה זו שימושית בעיקר כשהחבל מאונך ליתד. 
בניה: הקף את החבל מסביב למוט פעמיים, וגמר כמו בענד יתד רגיל. 
הקשר יהיה חזק ביותר, אם הליפוף השני על המוט יצלוב את הליפוף הראשון.

 

 

בלוק נהגים 
שימוש: מתיחת רף של גשר חבלים וכו.' בניה: צור בחבל לולאה על ידי הנחת החבל
על עצמו בכיוון העליון. בכיוון התחתון הכנס את אמצע החבל ללולאה.
המשך והכנס את אמצע החבל בכיוון העליון לתוך הקפל שנוצר, ושים ברוח מוט . 
סובב את החלק התחתון סביב יתד, הכנס אותו לתוך הלולאה
הראשונה ומתח למטה. גמר בחצאי ענדים על החלק התחתון

בלוק ספרדי
משמש למשיכה ולמתיחה בעצמה רבה מאוד. 
הציוד: 2 סנדות עבות וחזקות באורך של 2.20 מטר. חבל סיירים באורך הרצוי.
הביצוע: שים את החבל-יתר בקו המעגן והמתקן. קבע את החבל למתקן. הצב את
אחת הסמוכות במרחק מסוים מהמעגן, בקו החבל. הבלוק מתקרב אט-אט למעגן
ובהתאם להערכה זו יוצב במקומו. צורו בחבל טבעת כשהחלק-הקבוע (הנמשך
למתקן) עובר מעל. החדר בטבעת את הסמוכה עד לאמצעיתה, והצמידה בניצב אל
מאחורי המוט האנכי (אפקית).
קבע את הקצה האחר למעגן תוך מתיחת החבל - יתד.
סובב את המוט האפקי תוך משיכת-הטבעת. המוט ייסוב מעל לחבלים. אין לתקוע
את המוט האנכי בקרקע, כי הבלוק כולו מתקדם אל המעגן.
"במלאכה" יעסקו לפחות 4 חברים:  2 בסיבוב ו 2 - במוט האנכי, כשהם מדלגים או
משתוחחים מתחת לחבל.
החבל נכרך מסביב למוט-האנכי, ובהברגה, יש להקפיד על כן, שלא תיווצר מדרגה
בין כיוון משיכת היתד למתקן וכיוון משיכתו למעגן, כי אחרת תישבר יציבתו
(מלשון ניצב) של המוט האנכי והאחוזים לא יוכלו להתגבר על המשיכה.
מגבלתו העיקרית של הבלוק - יכולתו למשוך רק במצב אפקי, מקביל לפני הקרקע.
דרך ההתגברות על המגבלה - ע"י היסט - מלאכותי ושבירת כיוון המתיחה בעזרת:
דו-רגל קבוע לקרקע, מעגן למתיחה אנכית זיז או בליטה מתאימה במעגן טבעי

 

מעגן בול
תקע שתי יתדות עבות ברווח של כ 40 ס"מ בין אחת לשנייה, ובקו ניצב לכיוון

מתיחת היתר. הנח מאחוריהם בול בשכיבה; ומאחוריו במרכז וצמוד לו. 
תקע  יתד נוספת שתשמש כמעגן היסודי. חבר את היתד מעל לבול לרגל יתד זו.

כשהמעמסה גדולה אפשר להוסיף יתדות לפני הבול.
היתדות חייבות ליצור עם הקרקע בכיוון המתיחה זווית של 45o.

 

אגרוף קוף

1. עשה 3 סיבובים סביב היד  

2. עשה שלושה סיבובים מאונכים  

3. עשה עוד 3 סיבובים פנימיים מאוזנים

4. תפוס את הקצוות והדק

 

חזרה לתפריט

פרסם כתבה »