zofim.org.il
  
 


 
אתר זיכרון ליצחק רבין
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר זיכרון ליצחק רבין » כתבה: ואיך משמרים זיכרון?

תמונת מגזין ואיך משמרים זיכרון? פורסם על ידי ''צופים ברשת''
בתאריך 3/11/2011
בכתבה זו צפו 3378 גולשים
נכתב במקור על-ידי ''שלום חבר'' ופורסם כאן

כיצד מעצבת התרבות הישראלית את הזיכרון שלה לגבי רגע טראומתי בזמן?

כיצד זיכרון זה, של הרגע בעבר, מעצב את הרגע הנוכחי?

שאלות אלה הן בעלות תוקף כללי - שהרי התודעה הלאומית נבנית ומתעצבת, במקרים רבים, סביב אירועים טראומתיים: מלחמות, רצח מנהיג, מצור ממושך וכיוצא באלה.

אלו שאלות שהן בעלות תוקף מיוחד לגבי עם ישראל, המגדיר עצמו כעם בעזרת זיקה היסטורית לתיאורי הנצחת העבר ותלותו בזיכרון.

ציוני-הדרך של ישראל, העם והמדינה, ניכרים בלוח השנה: חגים מסורתיים, שליוו את העם היהודי בכל שנות קיומו ואשר תקומת ישראל לא שינתה אותם באורח מובהק; חגים מסורתיים-מחודשים, שהציונות העניקה להם משמעות חדשה כתנועה לאומית (ל"ג בעומר, חנוכה, ט"ו בשבט); וכמובן, ימי הציון הלאומיים אשר קשורים להקמת המדינה ולקיומה. בצידם של כל אלה, יש ימי האבל והזיכרון: ההיסטוריים, כמו אלה המציינים את חורבן בית המקדש והתהליכים הקשורים בכך - והחדשים יותר, לציון זכרם של הנופלים במערכות ישראל.

 

כיצד בונים דפוסי זיכרון?

התשובה, המצויה לעיל - זיכרון של חברה, כתוכן המעוצב סביב אירועים היסטוריים בעלי-משמעות - אין בה די לחברה הישראלית. משום שזו מצויה עדיין בתהליכי בנייה והתהוות.

כיצד בחרה החברה הישראלית להנציח את האירועים והאנשים המשמעותיים לה?

כיצד הופך "יום-שנה" ליום המשובץ בלוח השנה הלאומי?

לוח השנה הלאומי הוא פרי חוקים, הקובעים את המועד וימי הזיכרון: יום העצמאות; בערבו, יום הזיכרון לחללי צה"ל; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; ויום ירושלים.

יום הזיכרון ליצחק רבין נקבע רק בשנה השנייה לרצח. החברה הישראלית הייתה בהלם, היא לא הייתה ערוכה, משום בחינה, לתופעה שכזו - ועבר זמן עד אשר המוסדות הרשמיים הממלכתיים הפנימו את המשמעות של מה שאירע ועיגנו את יום זה כמועד לאומי על פי חוק.

חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, תשנ"ז 1997, קובע: יום זה יצוין ברחבי מדינת ישראל כיום זיכרון לאומי; הוא יוקדש ללימוד ולדיון בתופעות של אלימות וחוסר דמוקרטיה, תופעות שעמדו בשורש הרצח ובניסיון ליצירת אוירה של הידברות, סובלנות וחינוך לשלום.

 

שאלות לדיון:

- מה היא משמעות החוק?

- כיצד ניתן לשמר את זכרו של יצחק רבין, האיש ופועלו, ואת זיכרון המעשה (הרצח) שהביא להפסקת חייו?

- מהו הדיון הציבורי שראוי לדבר בו ביום הזיכרון ליצחק רבין?

- אלו תכנים יש ליצוק ביום הזיכרון לרצח יצחק רבין, כך שייחרתו ויופנמו בתודעה הלאומית - וייהפכו ליום זיכרון ממלכתי, בעל תוכן וערך ממשי לחברה הישראלית על כל גווניה ומרכיביה? 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה