zofim.org.il
  
 


 
מגזר עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מגזר עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: היהדות נגד הדרת נשים

תמונת מגזין היהדות נגד הדרת נשים פורסם על ידי אלדד וייל
בתאריך 1/1/2012
בכתבה זו צפו 3106 גולשים

בואו ונפתח את תורתנו הקדושה, את בראשית פרק א' ובראשית פרק ב', את סיפורי האבות והאמהות, את מעמד הר-סיני שכולם וכולן היו בו, את דבורה הנביאה, נעיין בששת סדרי המשנה ובהם התיאור על ההפרדה בבית המקדש בשעת שמחת בית-השואבה  (משמע, שבשאר ימות השנה לא היתה קיימת הפרדה בבית המקדש!!...), נלמד את מסכתות הגמרא של רב אשי ורבינא אבל גם של ברוריה ואמא-שלום, נקרא את תקנות החרם של רבנו גרשום מהמאה הי"א האוסרות על נשיאת יותר מאשה אחת (ביגמיה) ועל גירושין מאישה שלא בהסכמתה, נתפלל בתפילות הנשים העוצמתיות לאורך המאות השנים האחרונות ונחכים מתורתן של תלמידות-חכמים מדורנו, דור תחיית לימוד התורה לנשים – "תחילתה של תקופת הנשים" (כדברי הרבי מלובביץ' זצ"ל), ונראה וניווכח כי מסורת ישראל מכבדת את האישה ונגד הדרתה.

העיקרון הבסיסי של תורת-ישראל הוא שכל בני האדם נבראו "בצלם אלוקים" [בראשית, א', כ"ז]. מכאן אנו למדים שגם נשים נבראו "בצלם אלוקים" ומשום כך אנו חייבים בכבודן. הפגיעה בכבוד האישה נוגע הן לקווי-מהדרין אבל הן לפרסומות ותוכניות טלוויזיה המחפיצות (מלשון- חפץ) את גופה של האישה. המשותף לאוטובוס נפרד ולשלט חוצות של אישה בלבוש חושפני הוא ששניהם מסתכלים על האישה לא כאדם או כ"צלם אלוקים" אלא כאובייקט מיני. לשניהם אין מקום במדינת היהודים.

ר' עקיבא קובע כי: "חביב אדם שנברא בצלם [אלוקים]" [משנה, אבות, ג', י"ד]. ערכו של אדם והמחויבות כלפי כל אדם בשוויון, כבוד, אחווה ושלום (ועיין גם במשנה, סנהדרין, ד', ה') בלי  קשר לדתו, גזעו ומינו נובעת מהיותו נברא בצלם אלוקים ומידה של אלוקיות טבועה בכל אחד ואחת. לכן צריך לומר בפשטות- הדרת נשים מדירה את אלוקים! בשביל לדגול בערכים אלה, אנחנו לא נזקקים לא למהפכה הצרפתית ולא (במחילה) לבאדן פאוול. זו התשתית הבסיסית של עם-ישראל ושל תרבותנו מאז מעמד הר-סיני וכפי שנתעצבה על ידי חז"ל כבר לפני קרוב לאלפיים שנה. צריך לחזור אל המקורות ולראות כי המסר של היהדות הוא אחר.

משהו התבלבל בציבוריות הישראלית וקבוצות שונות מעוותות את התורה ודורשות אותה שלא לפי כוונתה המקורית (ועיין גם ערך "תג מחיר"). לצערי, הפרשנות הזו מחלחלת גם אל תוך הציבור הציוני-דתי ("הכיפות הסרוגות") ויש אפילו תנועות נוער דתיות אחרות שמפרידות בטיולים, מפרידות סניפים ומונעות מבנות לשיר ולרקוד באירועים סניפיים ותנועתיים. לכן אני מציע כי התשובה שלנו למגמות ההקצנה בציבור הדתי תהיה להקים עוד ועוד שבטים של הצופים הדתיים, שיסבירו את המסר הפשוט הזה של מחויבות הילכתית מלאה ואהבת כל-אדם לאור תורת ישראל! 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה