zofim.org.il
  
 


 
מחלקת צמיד
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת צמיד » ארכיון הכתבות » כתבה: אישור הורים למחקר חדש לתכנית צמי''ד

תמונת מגזין אישור הורים למחקר חדש לתכנית צמי''ד פורסם על ידי מחלקת צמי''ד
בתאריך 2/1/2013
בכתבה זו צפו 2371 גולשים

                                                                                                                     ינואר 2013  

להורים שלום רב,

הנדון: השתתפות בנכם/בתכם במחקר בנושא "תכנית צופי צמי"ד"

השנה, תשע"ג,  מציינת תכנית "צופי צמי"ד" (צרכים מיוחדים) עשר שנות פעילות בתנועה.

תכנית צמי"ד עוסקת בשילוב ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים בפעילות מותאמת בתנועת הצופים. לעתים נעשה השילוב במתכונת קבוצת חניכים בעלי צרכים מיוחדים ופעמים משולבים חניכים עם צרכים מיוחדים בקבוצות הפעילות הרגילות.

כחלק מתהליכי הערכה של פעילות התנועה יערך במהלך השנה מחקר על תכנית "צופי צמי"ד", במטרה ללמוד על השלכותיה ולסייע בידי תנועת הצופים והצוות האחראי לתכנית – מחלקת צמי"ד.

המחקר יערך על ידי ד"ר חגית קליבנסקי מהמכללה האקדמית בית-ברל, בתאום עם תנועת הצופים ובשיתוף מחלקת צמי"ד.

 

איסוף המידע יעשה בעיקר באמצעות שאלונים אנונימיים שיופצו בשבטים לחניכי התנועה בכיתות ז' עד י"ב וכן על ידי מספר ראיונות עם חניכים ומדריכים בצופים.

תהליך איסוף המידע ועיבודו יעשה אך ורק על ידי מי שמורשה לכך מטעם החוקרת ומחלקת צמי"ד.

החוקרת מתחייבת בזאת לשמור על אנונימיות וסודיות מוחלטת ביחס לכל פרט מזהה של החניכים והמדריכים בתנועת הצופים.

המידע שייאסף ישמש אך ורק לצרכי מחקר ובדו"ח המחקר לא יופיע כל פרט העלול לחשוף את זהות הנחקרים.

 

אנו מבקשים להדגיש כי המחקר מתמקד אך ורק בתכנית צמי"ד ואין הכוונה לבדוק או לחקור באופן אישי אף אחד מחניכים או המדריכים בצופים.

במידה ואתם מתנגדים להשתתפות בנכם/בתכם במחקר, אנא דאג להודיע על כך למרכז השבט של בנך/בתך בתנועת הצופים.

 

                                            

                                      בברכת "חזק ואמץ"

                                                                                           נעמה ארדון

                                             מנהלת תחום הדרכת צמי"ד

                                             תנועת הצופים העבריים

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה