zofim.org.il
  
 


 
מגזר עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מגזר עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: קול צופייך - ראש השנה

תמונת מגזין קול צופייך - ראש השנה פורסם על ידי עדת הצופים
בתאריך 2/9/2013
בכתבה זו צפו 1437 גולשים

  תחילת שנה, כולנו עסוקים, מירוץ של כל אחד במקום בו הוא נמצא בחיים.

שנה חדשה בבית ספר, בשבט, בעבודה.

מחשבות רבות עולות. האם משהו בכלל ישתנה? מה יום מיומיים?

השנה החדשה הזו- האם תביא עמה ברכה? נחת? טוב? או חלילה ההיפך?

עם מחשבות אלו ניגשתי לכתוב דברי ברכה ושלום לחברי הצופים.  יש הרבה איחולים לאחל, אך כשנתקלתי בפסקת הפתיחה של הרב קוק לאורות התשובה, הרגשתי שהדברים מתאימים.

"זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, היא מצוות ה'  שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד היא קשה שבקשות שלא יצאה עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים.

הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרבה כתוב בתורה ובנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים בירור. הספרות, המשוטטת בכל הזויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה, באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצדו הפיוטי, שהוא מלבב לעין חקר, וקו"ח שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צדו המעשי, ביחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו.

אנכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. והנני נסלד בעצמי ממחשבתי: הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים, ואיך אוכל אני להתייצב בקהלם? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפטרני מתביעתי הפנימית: מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודוקא בצדה הספרותי והמעשי, להבנת התכן שלה בדורנו, ולהגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל."

בתחילת שנה חדשה בצופים אנחנו משקיעים זמן רב במחשבה על מטרות שנתיות, חזון שבטי, חזון עדתי ובגדול- לאן אנחנו רוצים להתקדם השנה?

לפעמים אנחנו נתקעים בשיקוף מצב, בדברים שיקשו עלינו. אך אם נקשיב לרב קוק אולי נצליח להתגבר על האתגרים הללו.

אם נפעל על פי הדחפים שלנו, נלך אחרי מה שבוער בליבינו- נצליח להתגבר על כל מכשול. אם בליבינו פנימה נדע לאן אנחנו שואפים- נוכל להגיע לשם.

אני בטוחה שיהיו מהמורות בדרך, ולא תמיד הדברים פשוטים. לפעמים הדחף ישתנה ונרצה לקחת את עצמינו לכיוון אחר- אך כל עוד אנחנו עושים זאת בלב שלם ועם אמונה שזה מה שאנחנו חייבים לעשות-

בעז"ה נצליח.

בהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל בהצלחה לכל השבטים, למרכזים, ראשי השבטים, שכב"ג, חניכים ובוגרים המון הצלחה בשנה החדשה, תדחפו את עצמכם ותצליחו!!

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה