zofim.org.il
  
 


 
אתר קיץ בצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קיץ בצופים » כתבה: מחנה קיץ ברוח המסע בצופים

תמונת מגזין מחנה קיץ ברוח המסע בצופים פורסם על ידי מחלקת הדרכה
בתאריך 17/6/2015
בכתבה זו צפו 3979 גולשים

 מחנה קיץ ברוח המסע בצופים

מחנה קיץ הוא השיא הצופי השנתי:

1.       הוא מסכם את השנה

2.       הוא מביא לידי ביטוי את יכולות הפרט ואת יכולות הקבוצה

3.       הוא מהווה אתגר והזדמנות חינוכית
 

מחנה הקיץ, הוא פעילות השיא של המסע השכבתי והוא מהווה, במובנים רבים, סיכום של מסע זה.
המחנה הוא הזדמנות, יוצאת דופן,  של הקבוצה הצופית ,לפעול הלכה למעשה, על בסיס הערכים אליהם כיוון המסע השנתי, את הפרט והקבוצה.

למעשה , בזמן מחנה הקיץ, מביאה הקבוצה  לידי ביטוי את הערכים, התובנות, היכולות, והכישורים שהיא רכשה כקבוצה וכפרטים, במהלך השנה החולפת.

כמו כן, מחנה הקיץ, כמו המסע בצופים, מזמן עבור הקבוצה ערב-רב של חוויות שונות ומגוונות אשר אמורות, בסופו של דבר, לייצר עבור הקבוצה חוויה כוללת ומשמעותית שמכוונת להתפתחות הקבוצה והפרטים בה.

לאור הסתכלות זו על המחנה, תפקיד המדריכ\ה הוא:

1.       ללוות את הקבוצה בחוויית שגרת המחנה – השגרה היא עיקר הפעילות והיא גם זו, שמזמנת את רוב ההזדמנויות החינוכיות שהמדריכה יכולה וצריכה לנצל.  למעשה, תפקידה  החינוכי של המדריכה הוא תפעול היום והפיכתו לשגרה משפחתית נעימה. הדגש כאן, הוא על יציקת "אופי משפחתי" לכל אחת מפעילויות השגרה. כך למשל: זמן צחצוח השיניים יכול להפוך לחוויה משפחתית ע"י רכישה מוקדמת של משחת שיניים קבוצתית. אין במשחה הקבוצתית להפוך באחת את הפעילות לחוויה, אבל יש בה כדי לייצר "אופי קבוצתי ייחודי". מי מחלק את המשחה? איך עומדים בתור? איזו משחה בוחרים? למעשה מחייב הדבר אינטראקציה קבוצתית. הדבר יכול להקשות על המדריך, אך בתוך הקושי טמונה ההזדמנות..

 

2.       לייצר אינטימיות קבוצתית ולעבור עם הקבוצה חוויה מגוונת שמכוונת להתפתחות – הפיכת קהל של ילדים לקבוצה, היא תהליך ספונטני ומתוכנן בעת ובעונה אחת. יש למדריכ\ה את האפשרות לחזק קבוצתיות על ידי פעולות פשוטות. כך למשל, מתחם קבוצתי מסודר הכולל מתחם ישיבה ומתחם לתיקים, שהוא חלק ממתחם גדודי מובנה ומגודר. בנוסף, הנהגת "זמן קבוצה"  ( שיכול להיקרא גם "זמן מחצלת" או "זמן ביחד") שמתקיים הרחק מהשבט ומאפשר שקט ופתיחות ושיחה חצי-מובנת, יכול בהחלט לקדם תהליכים קבוצתיים.  

  

תנאים מוקדמים ליצירת חוויה קבוצתית משמעותית:

האזור בו מועברת הפעילות / השיחה הקבוצתית הוא נקי ומסודר.

האזור שקט, נעים ובשאיפה גם מוצל.

כולם מרגישים נוח בזמן הפעילות ( אפשר בהחלט לפתוח בסבב בנושא).

כולם מרגישים שותפים / חלק מהפעילות.

 

3.       לסכם עם הקבוצה  את עיקרי המסע השנתי –  הציפייה היא שהמדריכ\ה תקיים תהליך חשיבה בנוגע לאופן שבו היא רוצה לסכם את המסע הקבוצתי שלה. למעשה, שתי הדרכים העיקריות היא בדרך של רפלקציה או בדרך של עשייה. ניתן להדגים בפשטות את החלוקה, כאשר מבחינים בין סיכום של זמני צופיות ( שבהכרח יסוכמו בדרך של עשייה) לעומת סיכום של שביל מרכזי שיעשה בדרך של עידוד רפלקציה.  נכון בעינינו לעודד את המדריכות לחשוב באופן יצירתי על סיכום השנה ולאתגר אותם לסכם גם "תכנים עיוניים" בדרך של עשייה. ( איך אפשר שהקבוצה שלנו תתנהל באופן יותר דמוקרטי במחנה? )

נכון לשתף את החניכים בהכנת הסיכום. כך למשל אפשר לבקש מכל חניך לבחור נושא / פעולה / משחק / מיומנות צופית שהוא אהב השנה ולהעביר אותה או משהו שקשור אליה.

 

4.       לחבר בין ההדרכה במחנה לרוח המסע בצופים – כפי ששחרר המסע את המדריכות מלייצר קשר "מאולץ" בין חלקי הפעולה, כך משחרר המסע את המדריכה מלייצר קשר שבין הנושא המארגן של המחנה ( שבא לידי ביטוי בעיקר במבנים)  ובין ההדרכות המובנות. אין ולא צריך להיות קשר בין פעולות התוכן ( המעטות) שיכולות לעבור במחנה ובין נושאי המבנים. 

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה