zofim.org.il
  
 


 
מחלקת בטיחות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת בטיחות » כתבה: ריכוז נהלים לפורימונים

תמונת מגזין ריכוז נהלים לפורימונים פורסם על ידי גיל
בתאריך 29/12/2017
בכתבה זו צפו 967 גולשים

ריכוז נהלים לקראת חג פורים ולפורימונים: 

 

הנחיות כלליות לתהליך פורים:

הנחיות מחלקת בטיחות – תהליך פורים בנהגות - ינואר 2018

הנחיות מתוך אוגדן הבטיחות – כרך ב' – חג פורים

חוזר מנכ"ל – חג פורים

טופס אישור תוכניות מקדים לפורימון - ינואר 2016

טופס תחקיר מקדים לפורימון - ספטמבר 2016

רישוי עסק לאירוע חד פעמי – אחריות ההנהגה וסדר פעולות להוצאת רישיון עסק לאירוע

 

 
בניה מחנאית:

קישור ללוח הקבצים - בניה מחנאית

עקרונות לאישור מתקנים לקראת פורימון + אבי טיפוס - ינואר 2018    

נוהל אישור תיקי מדף למתקנים הנפוצים בפורים - ינואר 2017

 

הנחיות הקשורות למהלך האירוע:

נוהל בישול – עדכון נוב' 2015

נוהל נהיגה במפעלים – עדכון נוב' 2015

חוזר מנכ"ל - הפעלת מתקנים מתנפחים

דגשים והנחיות בטיחות לפעילות בקייטנות במתקנים מתנפחים - אפריל 2017

 

אישור מקדים לפעילויות חריגות:

טבלת סמכויות אישור פעילות חריגה

טפסי תחקיר מקדים למפעלים

 

תחקור ודיווח - אירועי בטיחות:

נוהל דיווח ותחקור לאחר אירוע

מנחה לעריכת תחקיר אירוע בטיחות   

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה