zofim.org.il
  
 


 
מחלקת בטיחות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת בטיחות » כתבה: ריכוז נהלים - טקסי אש ומצעדי לפידים

תמונת מגזין ריכוז נהלים - טקסי אש ומצעדי לפידים פורסם על ידי גיל
בתאריך 9/10/2018
בכתבה זו צפו 136 גולשים

  

 ריכוז נהלים לקראת אירועי חנוכה - מצעדי לפידים וטקסי אש 

שנת פעילות תשע"ט - 2018-2019


מצעדי לפידים:

מצעדי לפידים - הוראות מתוך אוגדן הבטיחות התנועתי 

חוזר מנכ"ל - מצעדי לפידים

 

   דגשים כללים:
  1.   מפתח בוגרים במצעד לפידים  - בוגר על כל 25 חניכים
  2. סוג הלפיד יהיה עפ"י הכתוב בחוזר מנכ"ל ולכל לפיד תהיה לוחית עגולה למניעת טפטוף שעווה / חלב על הידיים.
  3. באחריות מרכז השבט / רכז המפעלים של ההנהגה לבצע "ניסוי כלים" ללפיד (להציתו ולהחזיקו בוער עד לסיום הבעירה) ולוודא שהוא בטוח לשימוש.

 


 

טקסי אש:

טקסי אש - הוראות מתוך אוגדן הבטיחות התנועתי 

טופס תחקיר מקדים לקראת טקס/פסטיבל- עדכון אקטובר 2016

הוראת נציב הכבאות הוראה 524 - טקסי אש ומצעדי לפידים

חוזר מנכ"ל - בטיחות בארועים בהם נעשה שימוש באש

 

מפתח בוגרים בטקס:

  • בוגר על כל 75 חניכים

 

דגשים והנחיות כלליות בנושא כתובות אש:

 דגשים לשלב התכנון וההקמה של כתובת אש:

1)      מרחק מינימלי של האש מסנדות וחבלים יהיה לפחות 80 ס"מ

2)      יש לעטוף את הכפיתות בנייר אלומיניום (כסף)

3)      ניפוט הכתובת עם סולר בלבד – בכל שבט חייב להימצא ג'ריקן סולר פח ירוק

4)      צוות הניפוט לא יהיה הצוות המדליק

5)      מיקום הכתובת בשטח – גידור האזור ברדיוס של 30 מ', אזור ללא צמחיה.

6)      הכפיתות יהיו מחבל סיזל בלבד   

מרחק נפילה בין כתובות אש:

1)     כאשר הכתובות עומדות אחת ליד השניה המרחק מינימלי בין כתובות / מבנים יהיה 2.5 מטר 

 2)     כאשר הכתובות אחת מול השנייה המרחק המינימלי יהיה מרחק נפילה שלפחות 1.5 גובה הכתובת 

 

  פירוק וכיבוי הכתובות:

1)      הורדת קלפים ע"י הפלה בלבד ורק ע"י מרכז שעבר הכשרה תנועתית בנושא

2)      אין לפנות כתובות אשר היו בשימוש לפחי זבל.

3)      כיבוי הכתובות יהיה ע"י שימוש נרחב במים ויבוקר ע"י בוגר

4)      פינוי הכתובות משטח הטקס יהיה ע"י מכולה ייעודית אשר תכולתה תהיה רק בפסולת של כתובות האש (ברזלים, נחשים שכובו וכו'..)

5)      אם בתום הטקס נשאר סולר יש לשפוך אותו – אין לאחסן דלקים בשבט!

 


בניה מחנאית:

 

 

 הוראות כלליות:

  1. במידה ויש סתירה בין הנחיות חוזר מנכ"ל / אוגדן הבטיחות לבין הגורם המאשר מטעם הרשות (משטרה / קב"ט) יש לפעול עפ"י ההנחיה המחמירה.
  2. שימוש בגנרטורים- הוראת משרד החינוך
  3. רישוי עסק לאירוע חד פעמי – אחריות ההנהגה וסדר פעולות להוצאת רישיון עסק לאירוע 
  4.  חוק רישוי עסק

 

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה