zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » אגף חינוך » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

קונגרס החינוך ה-5, עושים חשבון נפש, 10.10.2011 בירושלים. פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 2/10/2011

הקונגרסים לחינוך ברחבי הארץ מייצרים שיח משתף, מכיל, קשוב לרחשי הציבור ושאינו מדיר, מתריס ומטיף. בין ענפיו נושבות רוחות המאבק החברתי - רוח הדמוקרטיה והמעורבות החברתית והאזרחית, רוח צמצום הפערים הכלכליים-חברתיים ורוח הסולידריות והערבות ההדדית.


הקונגרסים מתבססים על פורמט דיוני שולחן עגול. בכל קונגרס מתקיימים עשרות דיוני שולחן עגול בו זמנית בנושאים מגוונים מתחום החינוך: מטרות החינוך, שיטות חינוך, מהות החינוך הציבורי ועתידו, שוויון הזדמנויות בחינוך ועוד. במעגלים נדונים האתגרים החשובים העומדים בפני החינוך הישראלי אל מול המטרות והתפקידים שהיינו רוצים שימלא, וכן מוצעות דרכי התמודדות אפשריות עם אתגרים אלו.

דיוני השולחן העגול מטמיעים את ערכי השיח החינוכי השיתופי בקרב הציבור הרחב ומהווים התחלה של תהליך גיבוש חזון משותף והפעלת לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות בתחום החינוך.

הקונגרס מתפקד כבמה לדיון ערכי ומעשי בחינוך וכזרז לעשייה חינוכית. רבגוניות פירותיו בולט לעין: חלק מהשולחנות מניבים מעשים ופעילויות חינוכיות ואחרים מניבים מסמכי חזון. גיבוש החזון החינוכי מתום הנאמר בקונגרסים מאפשר גיבוש חזון חינוכי שחתומים עליו אלפי המשתתפים, חזון שנותן מקום לאלפי דעות ותפישות.

הקונגרסים של החינוך מהווים המשך ישיר למאבק החברתי. סביב השולחנות העגולים ניתן ליצוק מילים אל תוך זעקת הכאב האמורפית שנשמעה לראשונה ב-14 ביולי. בדיונים, אנו, כאזרחים וכעם, מבררים ומבהירים לעצמינו את מהות המחלה שהולידה את הכאב, מחפשים את המזור לחינוך בישראל ומתבוננים קדימה אל עבר העתיד הרצוי המשותף.

הקונגרס מתקיים ביום שני, 10 באוקטובר 2011 בין השעון 19:00-22:00 ברחבת משרד החינוך - שבטי ישראל 34, ירושלים.