חיפוש באתר

 

חגים ומועדים

מגילת אסתר – בעיות בתקשורת
שלומית ולר מתוך עלון קולך מספר 18

כל הצרות במגילה מקורן בבעיות תקשורת בין הגיבורים השונים. אם ושתי ומרדכי היו מסבירים את פשר עמידתם העקשנית, יכול להיות שהכל היה נראה אחרת.

2007-02-18

בתחילת המגילה, אנו מתוודעים למלך אחשוורוש ולאווירת חצרו ההוללת. אפשר לומר שהפרק הראשון, הוא הפרק של ושתי.
אם לא מקבלים את הפירוש המציע כי ושתי הוזמנה להופיע עם כתר מלכות בלבד, ומניחים כי היא הוזמנה להופיע לבושה כיאות, ולהראות את יופייה. האם ניתן להבין את סירובה?  ננסה לראות את נסיבות ההזמנה, ונשים אחרות מתקופתה ולאיזה יחס הן זכו.
המלך לא דבר אתה בעצמו. שבעה סריסים נשלחים להביא את המלכה, הם אפילו מוזכרים בשמותיהם. המגילה מכבירה מילים במאמץ להדגיש כי השליחים  הם שהעבירו את ההודעות המעליבות בין המלך ואשתו. אילו היה המלך פונה ישירות אל אשתו, בין אם היא הייתה אומרת כן או לא, היה הדבר נשאר עניין שביניהם ולא מעורר בעיה גדולה כל כך.
כמו כן, בקשו האורחים לראות את יופיה, ולא לדבר אתה או לשאול בעצתה.
בעודם שתויים, המלך ויועציו מחליטים להוריד את המלכה מכיסאה. החלטה זו נעשית בלי שמץ הגינות של לערוך משפט בפני הנאשם.
אנו רק שומעים עליה, היא לא מופיעה בעצמה ובהמשך נעלמת מהסיפור, איננו מבינים מדוע ושתי אינה מנסה להסביר למלך ולשכנע אותו כי היא צודקת. ושתי היא דמות נוכחת חסרה במגילה, שומעים עליה אבל היא איננה מופיעה. לבי לבי עליה. ושתי הצודקת אך אינה מדברת.
בספר דניאל אפשר לפגוש מלכה אחרת, אשתו של בלשאצר המלך. סיפור זה מתרחש בערך באותה תקופה במלכות פרס ומדי. בפרק ה', המלך בלשאצר רואה כתובת על הקיר, כשהוא מבקש הסבר לכתובת המשונה אף אחד מחכמיו אינו יכול לבאר לו אותה, בפרק ה' מסופר: "...לעומת דברי המלך וגדוליו, באה המלכה אל בית המשתה, עונה המלכה ואומרת ...יש איש במלכותך אשר רוח אלוהים קדושים בו...דניאל יקרא, ואת הפתרון יודיע". המלכה הגיעה להתייעצות ואף נתנה עצה חכמה למלך. הוא התייעץ באשתו, והם שוחחו פנים אל פנים ללא שליחים, ועצתה אף הובילה לפתרון.
גם במגילת אסתר ניתן למצוא נשים שדעתן נחשבה. זרש, אשתו של המן, מצויה בעניניו של בעלה, נותנת לו עצות ויש ביניהם תקשורת (פרק ו').
דרך הבעיות של ושתי, ניתן לראות את הבעיות של הממלכה כולה: דגש רב מידי על היופי החיצוני, ריבוי מתווכים ושליחים, חוסר תקשורת, והחלטות שרירותיות לגבי גורלות.
לתוך הקלחת הזאת מגיעה אסתר, האם תצליח לא רק לשרוד, אלא גם להשפיע את השפעתה?
אנחנו מגלים כבר בהתחלה כי אסתר נמנעה מנתינת תשומת לב יתרה למראה החיצוני, בוותרה על עודף בשמים כשנקראה להופיע בפני המלך.
בהמשך מופיע המן ודורש מכולם להשתחוות אליו. רק מרדכי היהודי אינו משתחווה, לצורך העניין נקבל את הפירוש המקובל כי מרדכי לא היה יכול להשתחוות כי זה היה בניגוד לאמונתו הדתית. כפי שדניאל סירב לוותר על תפילותיו לפני ה' אלוקי ישראל והושלך אל בור האריות. (דניאל פרק ו'). מרדכי אינו משתחווה, והוא צודק בכך, אבל הוא אינו מסביר מדוע הוא נוהג כך, המן מקבל זאת כפגיעה אישית וגוזר לפגוע במרדכי ובעמו. עד כאן היה יכול להיות גורלו של מרדכי כגורלה של ושתי-צודק ושותק וחוטף, אך כאן מגיעה אסתר, (בעידודו של מרדכי), ולמרות החוקים הנוקשים בחצר המלכות, היא עושה מעשה-היא פונה אל המלך ישירות, מזמינה אותו לפגישה מעוטת משתתפים, ומצליחה לשנות את ההחלטה השרירותית נגד עמה. גם על הנושא הזה של העברת הודעות ע"י שליחים, וחוסר תקשורת ישירה בין המלך ואשתו היא מצליחה להתגבר.
במקרים של ושתי מול אחשוורוש, ומרדכי מול המן, היו בעיות תקשורת, אולם שניהם לא ניסו להסביר, אצל ושתי זה נגמר בשבר גמור, אצל מרדכי זה היה יכול להיגמר באסון, אלמלא אסתר אשר חרגה מהכללים הנהוגים בארמון, פנתה אל אחשוורוש והצליחה לשנות את פני הסיפור, והפכה בעצמה מלהיות מלכה המסוגרת בחדריה, למלכה שמשפיעה בממלכתה.
אסתר לא בקשה לעצמה נושא להילחם עליו, היא הייתה מוכנה להישאר מסוגרת בחדריה, ואף הייתה כך במשך תקופה לא קצרה, אולם הנושא בער ולא נתן לה אפשרות אחרת אלא לפעול.
בהתנהגות של ושתי ומרדכי הייתה עמידה עקשנית על הכרת ערך עצמי, שמושכים את תשומת הלב והאהדה, אבל הם לא דברו ולא דאגו שהצד השני יבין את מעשיהם, בעוד שאסתר גם פעלה וגם דברה ובזה היא הצליחה.
אני מקווה ומאחלת לכולנו שנדבר ונסביר, וגם נקבל תמיכה.


הוספת תגובה למאמר                               הדפס מאמר                שלח מאמר

תגובות

1. התקשורת הינה בלתי אפשרית
דבריה של המחברת חסרי שחר בעיניי.לדעתה, מרדכי וושתי טעו בכך שלא דיברו עם הצד השני(המלך והמן)ולא דאגו שהצד השני יבין את מעשיהם. מדבריה אפשר להבין שהמלך והמן הם אנשים פתוחים, נוחים וחביבים שרק צריך להסביר להם בארבע עיניים במה העניין והכל יסתדר. אך עיון בפשט הפסוקים מוכיח שלושתי לא ניתנה שום אפשרות להסביר את עצמה.מרדכי דווקא הסביר את מניעיו לעבדי המלך(אסתר ב,ד "כי הגיד להם אשר הוא יהודי")ודווקא כאשר נודעה סיבה זו להמן(שם ו) הוא החליט שאם כך יש להשמיד את כל היהודים ולא נתן למרדכי זכות שימוע.צריך להבין שהמגילה מתרחשת בתקופה שונה מאוד משלנו ובה החזק (המלך, המן)פוטר את בעיותיו בכח ולא בשיחות נפש.המלך אכן הקשיב לאסתר אך לא בגלל היותו איש פתוח, מקשיב וסובלן אלא מסיבות אגוצנטריות לחלוטין.
(יואל פרנק , 2/21/2007)
 
קולך - פורום נשים דתיות, רח' יהודה 31, ירושלים 93467,
טלפון: 02-6720321 פקס : 02-6730595 אימייל kolech@kolech.com

יהדות ופרשת השבוע