zofim.org.il
  
 


 
מחלקת בטיחות
חץ  דפי מידע דף הבית » מחלקת בטיחות » בטיחות בהכנות לפורימונים

בטיחות בהכנות לפורימונים פורסם בתאריך 19/3/2008

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

 

          לקראת חג הפורים וההכנות לפורימונים, מצורף בתחתית דף זה מסמך מפורט בנוגע לביטוחת בעת הכנת הפורימונים. כמו כן, הנה לפניכם מספר דגשים שיש לתת עליהם את הדעת (מידע זה אינו כתחליף לנאמר בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך)

א.      אסור להביא למוסד החינוך ולהשתמש בצעצועים מסוכנים כגון: כלי ירייה ואקדחי הדומים לנשק אמיתי, טילים, חזיזים, נפצים, זיקוקין- די-נור מתעופפים, כוורות נפץ, פרפרי נפץ, שרשרות נפץ, אבקות נפץ מכל סוג שהוא, אקדחי פיקות ומפתחות עם מסמרים וכדומה.

ב.      אסור להשתמש באבקות שרפה מכל סוג שהוא.

ג.       אסור להשתמש באמצעים היוצרים קולות נפץ או רעשים דמויי התפוצצות, העלולים לגרום לבהלה.

ד.       אסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים, כגון צמר גפן, זהורית וניילון. יש להשתמש בבדים שאושרו על ידי מכון התקנים.

ה.      אסור להשתמש בשקיות פלסטיק כמסכה (משום סכנת חנק למתחפש).

ו.         אסור להשתמש בצבעים ובצבעי איפור שאינם "נושמים". יש לבדוק רגישות ילדים למוצרי איפור. מומלץ להשתמש במוצרי איפור המאושרים על ידי משרד הבריאות, כאלו המותאמים למגע עם העור, ושאינם מכילים חומרים רעילים.

ז.        אסור להשתמש בתרסיסי שלג ומקרונים למיניהם.

ח.      בכניסה לבית הספר לוודא ששומר הכניסה יכול לזהות ולהכיר את המתחפשים.

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  betihut.pdf (387 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !