zofim.org.il
  
 


 
שבט רמת חן
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט רמת חן » אישור הורים

אישור הורים פורסם בתאריך 3/10/2008

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

שבט רמת - חן

אישור הורים להורדה לטיולים

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  אישור הורים - שבט רמת חן (138 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !