zofim.org.il
  
 


 
שבט שני
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט שני"ר » טופס הגשת פמ"ל

טופס הגשת פמ"ל פורסם בתאריך 26/12/2008

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

טופס הגשת פמ"ל - נא למלא את כל הפרטים ולהכניס לשקית הפמלים בחדר מרכזים כשבוע וחצי לפני הפעילות !

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  pamal.doc (30 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !