zofim.org.il
  
 


 
שבט ערבה
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט ערבה » אישור הורים פורמאלי

אישור הורים פורמאלי פורסם בתאריך 2/9/2009

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

אישור ההורים משמש קודם כל לכך שהורי החניך מודעים לכל פרטי הפעילות ומעידים על מצבו הבריאותי של ילדו/תו וכמובן מאשרים השתתפותו בפעילות.

את אישור ההורים יש להביא יחד עם התשלום מאחר וחניך שלא מסר אישור הורים משמע שהוא לא נרשם לפעילות, לכן אין טעם בתשלום ללא אישור הורים.

אין להמציא אישור בנוסח אחר מאחר ורק הפורמט המצורף מאושר ותקף.

בתיאום מראש ניתן לשלוח את האישורים באמצעות פקס או סורק ודואר אלקטרוני.

 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  אישור הורים פורמאלי.doc (97 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !