zofim.org.il
  
 


 
גרעין נח
חץ  דפי מידע דף הבית » גרעין נח"ל - חיפה » מסלול הנח''ל בתנועת הצופים

מסלול הנח''ל בתנועת הצופים פורסם בתאריך 10/4/2012

 
 
 
מסלול הנח"ל
 

 

שנת שירות 

שנה התנדבותית בין התיכון לבין השירות הצבאי שבה מנהלים חיים עצמאיים, חיים חיי קבוצה ופועלים בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית. בפרק זה של מסלול הנח"ל גרים חברי הגרעין - בנים ובנות ביחד או בקומונות שונות ברחבי הארץ. 

   
 פרק הכנה :
חודשיים וחצי בהם גרים ביחד, מקדישים זמן לגיבוש הגרעין באמצעות סדנאות, ימי גרעין טיולים ועובדים ליצירת עצמאות כלכלית של הגרעין . 
 
 פרק צבאי ראשון (21 חודשים):
חברי הגרעין מתגייסים בנובמבר, מועדי הגיוס תלויים בתפקידים הצבאיים
התפקידים הצבאיים האפשריים הם:

גדוד 50: חי"ר לבנים בלבד, בעלי פרופיל 82 ומעלה. חיילי גדוד 50 עוברים טירונות במשך ארבעה חודשים ואימון מתקדם במשך חודשיים עד שלושה בבא"חבסיס אימון חטיבתי) נח"ל אשר נמצא בתל ערד. בפלוגה יש שלוש מחלקות, בני אותו גרעין מחויבים להיות באותה מחלקה. בתום תקופת ההכשרה הולכות הפלוגות לתעסוקה מבצעית.

גדוד הקרקל: חי"ר מעורב לבנים ובנות, בנים בעלי פרופיל 72,ומעלה ובנות בעלות פרופיל 72 ומעלה. בשנת 99 הוקמה פלוגת הקרקל הראשונה והייתה ליחידה הראשונה בצה"ל שמורכבת מבנים ובנות אשר מתפקדים כלוחמים ולוחמות במידה שווה וללא כל הבדל מגדרי.
חיילי וחיילות הקרקל עוברים טירונות של ארבעה חודשים בבא"ח גבעתי- קציעותבתום הטירונות ממשיכים החיילים לאימון משלים אשר משכו אינו קבוע ולאחר מכן עולים לתעסוקה מבצעית בגזרת הערבה בגבולות המוגדרים גבולות שלום. בני אותו גרעין מחויבים להיות באותה מחלקה לאורך כל מסלולם בקרקל.

תפקידי חינוך: הנח"ל מתפרש בתפקידי החינוך הבאים): מורות-חיילות (על מסלוליהן השונים , )מש"קיות הו"ד(הוראה ופיקודומד"נים בסיס). התפקידים פרושים ביחידות מערך מג"ן בסיסי הגדנ"ע צלמון,ג'וערהשדהבוקרבה"ד )בסיס הדרכה) החינוך והנוער שערי אברהםמחו"ה אלון,חוות השומר ועוד.

 

פיקוד: על מנת שלנח"ל תהיה שדירת מפקדים שצמחה בנח "ל המכירה אותו מודעת למטרותיו ומאמינה בדרכו, על כל גרעין להפריש מתוכו חברי גרעין לתפקידי פיקוד והדרכה כל גרעין מקצה 15% מהבנות ו20% מהבנים לתפקידי פיקוד.

 

 

 של"ת - הדרכה בתנועה: לכל גרעין מוקצה של"ת (חופשה ללא תשלום) שנמשכת 12 חודשים בתנועת הצופים.של עד 15% מבנות ובני הגרעין. ש

ירות חיילי החל"ת(של"ת בתנועה) הנו שליחות. השל"תניק הוא הדמות המחנכת והוא מהווה סמל ממנו שואב דור הנח"לאים והנח"לאיות הבא.

 פרק המשימה הלאומית:
פרק המשימה הלאומית הוא הפרק השני במסלול הנח"לאי השירות בפרק זה הינו משותף לכל חברי הגרעין ונמשך בעבור הבנים: 12 חודשים ובעבור הבנות: 9 חודשים.
המשימות הלאומיות בפרק זה נקבעות על ידי האגף הביטחוני - חברתי במשרד הביטחון, בתיאום עם התנועות וארגוני הנוער ומדור נח"ל.
בפרק זה חברי הגרעין חוזרים כחיילים לחיות ביחד (מלבד האחוזים). חיים חיי קבוצה, ופועלים בתפקידי חינוך משמעותיים לחיזוק החברה הישראלית  ביישובים עירונים בפריפריה. המשימה היא בבתי הספר, במועדוניות ובמוסדות קהילתיים אחרים. 20% מבני הגרעין עושים משימה מטעם התנועה כגון: ריכוז שבט, אחראי גיוס גרעיני נח"ל ועוד.

עקרונות ומטרות המשימה הקהילתית:
 
הכנה לנח"ל ולצה"ל ועידוד המוטיבציה.
 
פעילות בתנועת הצופים.
 
משימות התיישבות.
 
חיזוק ועידוד בוגרי התנועה לצאת לשירות בנח"ל.
 
עבודה עם נוער בקהילה.
 
עבודה בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי-פורמאלי, בבתי ספר ובקהילה.
 
משימות קליטת עלייה.
 
כל משימה אחרת שתיקבע ע"י משרד הביטחון האגף הביטחוני-חברתי.


* משך השירות של בנות הוא 30 חודש.

* כל חבר גרעין שהוחלט להעזיבו מהנח"ל בפרק המשימה, יוחזר לשירות צבאי מלא.
 
 
פרק צבאי שני- ביטחון שוטף:
בתום פרק המשימה יוצאים חברי הגרעין, בנים בלבד (הבנות משוחררות מצה"ל), לפרק הביטחון השוטף לתקופה של 6 חודשים. חברי הגרעין יעסקו במשותף בפעילות צבאית במסגרת פלוגה אחת ויבצעו פעילות מבצעית בגזרה לה ישלחו. חברי הגרעין בעלי הכשרת לחימה (חי"ר או קרקל) משרתים כלוחמים וחברי הגרעין ללא הכשרה שכזו משרתים כתומכי לחימה בתפקידי המעטפת של הפלוגה.
 
  
עזיבת הגרעין במהלך שירות :
ניתן לעזוב את הגרעין לאחר סיום כל פרק בלבד. לאחר סיום פרק צבאי ראשון ולפני היציאה לפרק המשימה, לאחר סיום פרק משימה ברוב המקרים של עזיבת גרעין ימשיך החייל העוזב לשרת ביחידה בה הוא משרת, זאת ע"פ החלטת צה"ל.

 

 

בואו לחפש משמעות , תצטרפו לנח"ל 

 *עודכן ב - 17.9.2014