zofim.org.il
  
 


 
אתר המשלחת לג’מבורי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר המשלחת לג’מבורי » מבנה המשלחת

מבנה המשלחת פורסם בתאריך 8/5/2013

מבנה המשלחת 

 

 • חניכים
  • בוגרי כיתות י'-יא' (סה"כ 25 )
 • מדריכים
  • מרכזים ( סה"כ 3 )
 • ראשג"ד
  • התאחדות( 1 )
 • מלווים בוגרים
  • ראשי שבטים ונציגי התאחדות ( 2 ).
 • ראש משלחת
  • כושה

מבנה הג'מבורי