zofim.org.il
  
 


 
אתר עובד סוציאלי תנועתי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר עובד סוציאלי תנועתי » אובדנות

אובדנות פורסם בתאריך 26/8/2014
 אובדנות

מקרים של אובדנות וניסיונות אובדניים הינם נפוצים, לצערנו, ובעיקר בקרב בני נוער ומתבגרים, המהווים קבוצת סיכון לדיכאון ואובדנות. שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב צעירים בגילאים   14-24 הוא גבוה ביותר והתאבדות היא סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב בנים והשלישית בשכיחותה בקרב הבנות. יותר בנים מתאבדים, אך הרבה יותר בנות מנסות להתאבד. כשאדם מתאבד, לא תמיד ניתן לצפות זאת מראש ולא תמיד יש הסבר, אפילו חלקי למעשה קיצוני ובלתי הפיך שכזה.

 

שיחה עם חניך/ה המתמודדים עם מצוקה יכולה להוביל לביטוי תחושות קשות של  ייאוש, חוסר מוצא ואזכור אפשרות להתאבדות. חשוב להיות קשוב ולנסות לא להיבהל. יש לזכור ששיחה על אובדנות אינה מעודדת להתאבד.חשוב לא להתחמק מן הנושא ולשאול את החניך/ה באופן מפורש מה הכוונה בדבריו/ה: האם שוקל/ת התאבדות? האם מתכנן/ת לעשות זאת? האם היה ניסיון כזה בעבר?

 

הסימנים המבטאים סכנה לפגיעה עצמית:

-          כשיש סימנים לדיכאון, רוח המשתנים באופן קיצוני.

-          כשיש קשיי שינה ( פחות מידי או יותר מידי שינה).

-          סימנים של התרחקות חברתית והסתגרות, אדישות מוגזמת.

-          במקרה בו חניך/ה מרבים להיפצע, להיות מעורבים בתאונות ולעיתים אף פועלים באופן             מסכן חיים.

-          כשחניך/ה עסוק/ה בנושא המוות באופן חריג ו/או מדבר/ת על חוסר טעם בחיים, ייאוש              וכדומה.

-          כשהחניך/ה מספר/ת על תוכנית להתאבדות.

-          כשהחניך/ה מתאר/ת רצון למות בשיחה או דרך כתיבה ברשתות חברתיות, האזנה למוזיקה עם תכנים המעודדים אובדנות או מאדירים את נושא המוות וכד'.

 

הנחיות להתערבות בכל מקרה של חשד לכוונות אובדניות:

-          יש לברר זאת באופן ישיר עם החניך/ה:  לשאול האם חושב/ת לפגוע בעצמו/ה?

-          אם חניך/ה מבקש מכם לשוחח, אך מתנה זאת בכך שמה שיספר תשמרו בסוד -  אין להבטיח      לשמור סוד לפני ששומעים במה מדובר.

-          חשוב לא להביע ספק ברצינות הכוונה האובדנית.

-          לנסות להקשיב מבלי להיות שיפוטי ולנסות להבין את איזו בעיה ההתאבדות אמורה                  "לפתור".  

-          לנסות להציע כל הזמן אפשרויות סיוע ואלטרנטיבות לפתרון הבעיות שבבסיסן המצוקה.            להעביר מסר שכל בעיה, חמורה ככול שתהיה, הינה זמנית ואפשר למצוא לה מוצא. חשוב         להבהיר שאינך יכול/ה להתעלם מהסכנה שעולה מהמצב ושתהיה מחויב/ת לסייע לו ולהיעזר      באנשי מקצוע.

-          לנסות ליצור 'ברית' עם החניך/ה ולגרום לו להתחייב ולהבטיח לך אישית שלא יפגע בעצמו.

-           אם יש חשש כי יפגע בעצמו וככל שהחשש גובר: אל תשאירו אותו לבד!  יש להרחיק, עד           כמה שתוכלו, כל אמצעי שבעזרתו הוא עלול להזיק לעצמו יש ליידע את הוריו באופן מיידי.

-           התייעצו עם איש מקצוע.

-          הכרחי לדווח מיידית למרכז השבט ולהורים ובמידה והחניך מסרב יש לנסות להסביר לו שזה אך            לטובתו ושאנו מחייבים בכך (רצוי להיוועץ בעו"ס התנועתי כיצד לעשות זאת).