zofim.org.il
  
 


 
שבט עתיד
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט עתיד » מורלים שבטיים

מורלים שבטיים פורסם בתאריך 21/6/2007

יש לי שבט, יש לי שבט!
איזה שבט? איזה שבט?
שבט ארנון שבט ארנון

מה פתאום ארנון מה פתאום ארנון
שבט יעד שבט יעד שבט

מה פתאום יעד מה פתאום יעד

שבט יהודה שבט יהודה

מה פתאום יהודה מה פתאום יהודה

שבטטטטטטטט

עתיד!!!!!!!

עתיד עולה

עתיד עולה

עתיד הוא מעולה

עתידיה,עתידה,ע-ת-י-ד-יה!

 


כמה הם עתידים?
אנ'לא יודע

אולי הם אלפים?
אולי פי מאה

אעללה יביא להם מזל טוב!
עוז!
אעללה יביא להם מזל טוב!
עוז!
כמה הם כל השאר?
אנ'לא יודע

אולי הם אפסים?
אולי פי מאה

אעללה יביא להם מזל רע!
רע!

אעללה יביא להם מזל רע!
רע!

 

אוי, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו!
עתיד בנשמה!!!
אוי, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו!
עתיד בנשמה!!!

 

 

שבט עתיד קופצים רוקדים!
שבט עתיד  קופצים רוקדים!
שבט עתיד  קופצים רוקדים!
מרימים את הידיים, גבוה לשמים!

 

עתיד, זה שמחה!
עתיד, זה ברכה!
ולכם, יש לב של זהב
כתוב בתורה
אולי בגמרה
סגול צהוב בנשמה! 

 

העתיד סגול צהוב

העתיד סגול צהוב

העתיד סגול צהוב

את שבט עתיד נשבעתי לאהוב!

 

 

אני מודה לאלוהים

שהוא אוהב ת'עתידים

אני לובש סגול צהוב

לעתיד אתן הכל

אחרייך אני הולך

מוכן למות למענך

חולם עלייך כל היום

ומי שלא קופץ (שם של שבט)

  

 

מי משוגע?

עתיד משוגע

מי משוגע?

עתיד משוגע

מי משוגע?

עתיד משוגע

מי משוגע?

עתיד משוגע

וכל שלושים שניות מישהו משתגע 

מישהו משתגע כל שלושים שניות

וכל שלושים שניות מישהו משתגע 

מישהו משתגע  כל שלושים שניות

  

 

אחד,שתיים,שלוש

עתיד!

אחד,שתיים ,שלוש

עתידדד!

 

 

אחד=> אחד

שתיים=> שתיים

עתיד? לא רואים בעיניים!

אחד=> אחד

שתיים=> שתיים

עתיד? לא רואים בעיניים!

  

 

לכל מקום שהיא הולכת

כמו אהבה עיוורת

כל החיים אני אוהב את

את מי?!

עתיד עד המוות, עד המוות

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי

שבט עתיד חולון

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי

שבט עתיד חולון

  

 

סגול זה הצבע

צהוב זה בלב

עתיד זה אימפרייה

רק אותה אני אוהב 

 

 

סגול בשמיים

צהוב בנשמה

שבט עתיד מעצמה

שאר השבטים לא שווים מהומה, מהומההההההההה!

 

 

 

 

בקרוב יתווספו עוד מורלים!