zofim.org.il
  
 


 
אתר עובד סוציאלי תנועתי
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר עובד סוציאלי תנועתי » דבר העו''ס התנועתי

דבר העו''ס התנועתי פורסם בתאריך 30/6/2017

 

מדריכים ובעלי תפקידים יקרים,

הדרכת חניכים הינה זכות ואחריות גדולה. המילה הדרכה טומנת בחובה את משמעותה- דרך - להראות לאחרים את הדרך, להוביל אותם - תפקיד המהווה מנוף להשפעה. זו הזדמנות לתרומה משמעותית בתהליך פיתוחם האישי - הרגשי, החברתי והערכי - של החניכים ושל המדריכים עצמם. הדרכה טובה מהותה הוא הקשר בין המדריכ/ה לחניכ/ה, הנוצר באמצעות העברת פעולות, טיולים, מחנות, שיחות קבוצתיות ואישיות, צ'ופרים, ביקורי בית, ביקורים בבתי ספר ועוד.

כמדריכים, אנו נדרשים 'להיות עבור החניכים'. להיות זמינים ומזמינים, להקשיב לעודד ולתמוך. החניכים רואים בנו מודל לחיקוי וכתובת לפניה לעזרה בהתלבטויות ומצוקות אישיים. במהלך הפעילות שזורים תכנים העוסקים בכישורי חיים, בהתנהגויות סיכון ובנושאים אקטואליים, הצפויים לעודד דיון ושיח עם החניכים ולהציף רגשית. החניכים עשויים להעלות במהלך הפעילות נושאים אישיים, הקשורים וכאלו שאינם קשורים לתכנים הישירים. הם עשויים לשתף במצוקותיהם ולעיתים, אף חושפים סודות ומידע הדורשים התייחסות רגישה ותומכת. חשוב לזכור, לא להבטיח לחניכים לשמור סוד. במקרים בהם חניך מבטא מצוקה אישית ובמקרים, בהם אתם מבחינים בהתנהגויות סיכון העלולות לפגוע בחניך או באחר או בתופעות של פגיעה חברתית (אלימות, הצקות וחרם חברתי), יש לשתף את המרכזים ולהתייעץ עם גורם מקצועי (העובד הסוציאלי התנועתי או אחר). קיימים נושאים העשויים לעורר מבוכה ואף תחושת איום גם על מדריכ/ה בבואו/ה להעבירם לחניכים. דעו, כי זוהי תגובה אנושית טבעית. לכולנו קשה עם נושאים מסוימים והחוכמה היא לא להתמודד לבד - שתפו, התייעצו והיעזרו. לרשותכם - מערך ליווי בשבט, בהנהגה ובמטה התנועה.

אני סומך עליכם שתנהגו באחריות וברגישות ותיהנו מהדרך...

בברכת הצופים,

חזק ואמץ

איציק שמר

 עו"ס תנועתי- תנועת הצופים.