zofim.org.il
  
 


 
גרעין נח
חץ  דפי מידע דף הבית » גרעין נח"ל - חיפה » נוער חלוצי לוחם

נוער חלוצי לוחם פורסם בתאריך 17/12/2005

נוער חלוצי לוחם (נח"ל) הוא כינוי למסגרת בצבא הגנה לישראל המקיימת קשר עם בני נוער ומאפשרת לבוגרי תנועות הנוער להתגייס יחד כקבוצה לשירות צבאי משמעותי המשלב שירות קרבי ועשייה חינוכית.

 

הנח"ל נוסד כחיל עצמאי במסגרת הסכם מיוחד של ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, עם תנועות הנוער הציוניות על מנת להעניק להן מסגרת חלופית לפלמ"ח. החילוף התבקש מאחר וארגון ההגנה, ובעיקר הזרוע הצבאית שלו, הפלמ"ח - היו מוקד ההגשמה החלוצית ציונית-סוציאליסטית, (אפשר אף לראות את זה בסמל הפלמ"ח המשלב עבודה והגנה - שיבולים וחרב). בהסכם בין בן-גוריון ותנועות הנוער, נאמר כי המדינה נותנת לגיטימציה לתנועות הנוער לבקש תחליף לתפקיד שמולא על ידי הפלמ"ח. כאשר הפלמ"ח יפורק עם הקמתו של צה"ל, בעיקר כדי שהגרעינים של תנועות הנוער לא יתפרקו במהלך שירות צבאי רגיל בו כל חבר גרעין הולך לתפקיד שונה. אלא, שבאמת יעברו את פרק שירות הביטחון ויוכלו להמשיך הלאה בחייהם כגרעין.

 

בעבר, תפקידו העיקרי של הנח"ל היה לקדם את ההתיישבות היהודית ברחבי ארץ ישראל. הנח"ל היה מקים היאחזויות נח"ל, שהיו מאוכלסות בגרעיניו. מטרת ההיאחזות להפוך ליישוב אזרחי, בתהליך אזרוח.

 

 

שיטה זו שירתה מקרים רבים של משימות יישוב לאומיות, בשטחים בהם האוכלוסיה היהודית מדולדלת ונחשבו ליעד התיישבות מועדף. ההתיישבות המועדפת הייתה בעיקר בנגב, בגליל ובערבה. ואחרי מלחמת ששת הימים בעיקר ביהודה ושומרון, רצועת עזה, רמת הגולן וסיני. כיום קיימות היאחזויות ספורות, אך יישובים רבים ובעיקר קיבוצים, הינם היאחזויות נח"ל במקורם.

 

לקראת סוף המאה ה-20, העביר הנח"ל את עיקר המשקל של פעילות גרעיניו למשימות חינוכיות בקהילות אזרחיות שונות. כמו כן, בתחילת שנות ה-90 קטן חלקם היחסי של חיילי הנח"ל שאינם בני גרעין אלה. אולם בשנים האחרונות מגמה זו מתהפכת, וחלקם של בני הגרעינים בחטיבה ובתפקידים שונים בחיל החינוך עלה. ב-1982 הוקמה חטיבת הנח"ל וכך למעשה נוצרה הפרדה המלאה בין הנח"ל כחטיבת חי"ר לבין פיקוד הנח"ל של חיל חינוך כגוף חינוכי-הגשמתי, המאגד בתוכו את פעילות הגרעינים, בוגרי תנועות וארגוני הנוער.

 

בעקבות ארגון מחדש של משרד הבטחון וצה"ל, פיקוד הנח"ל מסופח כיום למערך מג"ן (מורות חיילות, גדנ"ע ונח"ל). ואילו אגף הנוער והנח"ל במשרד הבטחון שינה את שמו לאגף הבטחוני-חברתי.