EN | RU

גרעין אנ"ת

 • קומונת אנ''ת נח''ל פותחים שנה בשבט איריס.. בגדול!
  פורסם על ידי צהוב ביום 13/9/2013
  | לידיעה המלאה...

 • הסמינר הבא...אמנות...
  נרגשים, מאוהבים, צבעים, אווירה.

  פורסם על ידי אישתפן ביום 23/3/2013
  | לידיעה המלאה...

 • זהו, התהליך הושלם וכמעט כל מי שהתקבל כבר יודע...
  פורסם על ידי אישתפן ביום 22/1/2013
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו

שלווה

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
garin.anat@gmail.com

לכל בעלי התפקידים

 • אותנטי (י"א נצרת עילית) - מרכז בוגר פרטים
 • לה לה (ו-מבואות ים) - מנחת צוות פרטים
 • פיי (ד’-חיפה) - מנחת צוות פרטים